Genopslag - Sygeplejefaglig Stedfortæder for forstanderen

Sygeplejefaglig Stedfortræder for forstanderen, Alderdom- og Plejehjemmet til ansættelse snarest efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
30. december 2016
Sted:
Aasiaat
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Aasiaat søger vi en sygeplejefaglig stedfortræder for forstanderen til alderdom- og plejehjemmet 

”Den Integrerede Kommunale Plejeordning” er en sammenlægning af kommunens Plejehjem + hjemmehjælp samt Dagcenterfuntion 6 dagklienter.

Sygeplejersken v/Plejehjemmet er den daglige sygeplejefagligt ansvarlige, og er dermed ”Sygeplejefaglig Stedfortræder” for forstanderen.

Dit ansvarsområde som afdelingsleder dækker over en kapacitet på 35 beboere, fordelt i 3 Beboergrupper samt et plejepersonale, der tæller i alt 22 medarbejdere, såvel faglærte som ikke faglærte.

Ledergruppen tæller: Sygeplejefaglig Stedfortræder, Adm. Stedfortræder, leder af hjemmepleje samt forstander.

Ansvarsområder 

Daglig ledelse af personale samt det daglige ansvar ift. sundheds- og sygeplejefaglige opgaver ift. den enkelte beboer, herunder ansvaret for det kliniske område.

Stedfortræder for forstanderen som øverste sygeplejefagligt ansvarlige ved dennes fravær.

Vore forventninger til dig 

  • Dine daglige arbejdsrutiner tilrettelægger du selv, og du skal på alle områder være den ledende, styrende og opsøgende iht. det målrettede sundheds- og sygeplejearbejde.
  • Du skal kunne lide en travl arbejdsdag, tilsat ”rådighedsvagten” – (døgnvagt fra hjemmet m. tilkald) – flere dage ad gangen.
  • Du skal være den, der inspirerer til at videreudvikle, udforme og fastholde nogle gode pleje- og omsorgstraditioner, under hensyntagen til de grønlandske forhold.

Primære opgaver / vore forventninger 

Planlægning / udvikling / evaluering af den overordnede sundheds- og sygepleje.

Løbende tilsyn / vurdering samt opfølgning af den udførte sundheds- og sygepleje ift. den enkelte beboer.

Forberede og afvikle stuegang. Medicinalansvarlig

Bestilling og administration af sygeplejeartikler + medicin.

Videreformidle behov for indlæggelse eller amb. Behandling/ us. på sygehuset.

Videreformidle behov for fysioterapi og aktivering.

Introduktion / oplæring af nye medarbejdere.

Undervisning / supervision / udvikling af personalet samt elever.

Udvikling af elevernes praktikuddannelse i alderdoms- og Plejehjemmet

Deltager ved behov i pleje- og omsorgsopgaver hos den enkelte beboer.

Løn og ansættelsesforhold 

Stillingen er aflønnet efter gældende overenskomst for sygeplejersker og radiografer i Grønland.

Til- og fratrædelsesrejse, bohaveflytning og feriefrirejse iht. gældende regler.

 

Der stilles bolig til rådighed, hvor husleje samt depositum betales iht. gældende regler.

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger og uddannelsespapirer, autorisationsbevis og dokumentation fra tidligere beskæftigelse fremsendes senest d 30. december 2016.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl