Sagsbehandlere til 6 byer

Qaasuitsup Kommunia opslår hermed stillingerne som Sagsbehandlere på førtidspensionsområdet i Upernavik, Uummannaq, Ilulissat, Aasiaat, Kangaatsiaq og Qeqertarsuaq til besættelse snarest eller efter nærmere aftale. Stillingerne er tidsbegrænsede for en 4 årige periode og skal derfor besættes for perioden 1.12.2016 til og med 31.12.2020.
Ansøgningsfrist:
18. december 2016
Sted:
Upernavik, Uummannaq, Ilulissat, Aasiaat, Kangaatsiaq og Qeqertarsuaq
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i 6 byer søger vi sagsbehandlere for førtidspensionistområder 

Qaasuitsup Kommunia skal efter ansættelsen af sagsbehandlerne igangsætte implementeringen af førtidspensionsreformen, hvor kommunen har op til ca. 950 førtidspensionister, hvoraf ca. halvdelen skal få revurderet deres arbejdsevne.

 

Vi får derfor brug for ekstra hænder, som vil indgå i team med andre sagsbehandlere på førtidspensions- og Majoriaq område. Den nærmeste foresatte til sagsbehandlerne vil være Afdelingslederen i Socialafdelingen i nævnte byer. Der vil pga. det begrænsede antal af det tidsbegrænsede stillinger være servicering af Qaanaaq og bygder af Ilulissat og Qasigiannguit af Aasiaat.    


Arbejds- og ansvarsområder 

 • Implementering af førtidspensionsreformen.

 • Deltage i forskellige tværfaglige møder vedr. førtidspensionister.

 • Indstille sager og andre punkter til forskellige møder.

 • Indstille sager til SU.

 • Sagsbehandling af sager vedr. førtidspensionister.

 • Sagsbehandling af klagesager.

 • Initiativer til udvikling og afvikling af nye metoder med henblik på, at fremme førtidspensionisternes arbejdsevne.  

 • Kontakt til arbejdsgivere og andre samarbejdspartnere.

 • Beregning og udbetaling af førtidspension.

 • Udarbejdelse af statistisk materiale.

 • Løbende orientering om området.


Kvalifikationer 

 • Socialrådgiveruddannet.

 • Rådgivningsassistentuddannet.

 • HK-uddannet evt. suppleret af faglige kurser på førtidspensionsområdet.

 • Erfaring med sagsbehandling på førtidspensionsmrådet.

 • God til at samarbejde med kollegaer og med ledelsen.

 • God til at efterleve organisationens og ledelsens bestemmelser i henhold til at yde arbejds- og samarbejdsindsats som sagsbehandler i forvaltningen.

 • Erfaring med at etablere et godt samarbejde med andre samarbejdspartnere, såvel i form af teammøder eller under tværfagligt møde etc..

 • Foregangseksempel, god til klientkontakt og kommunikation.

 • Psykisk robust og god til at håndtere konlifkter.

 • Systematisk, pålidelig, loyal og ansvarsbevist.

 • Stabil og omhyggeligt.


Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

 

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

 

Nærmere oplysninger om stillingerne kan indhentes ved henvendelse til Projektleder: Bea Mølgaard Lennert på telefon 947927 , eller på e-mail: bmle@qaasuitsup.gl


Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 18. december 2016.


Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl