Ilulissanut Utoqqaat pillugit siunnersortissarsiorneq

Qaasuitsup Kommunia, Ilulissani Utoqqaat pillugit siunnersortissarsiorpoq,
1. Januar 2017 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittussamik.
Qinnuteqarfissaq:
8. december 2016
Sumi:
Ilulissat
Akissarsiat:
Isumaqatigiissut malillugu

Qaasuitsup Kommunia Ilulissani Utoqqarnut siunnersortissarsiorpoq 

Atorfik pisortatut inissisimassanngilaq, kisianni nakkutilliisutut ataqatigiissaarisutullu oqartussaassuseqassaaq. Aningaasaqarnermut siunnersorti aammalu utoqqarnut angerlarsimaffimmi ikiortini, innarluutilinnullu sullissinermik immikkoortortaqarfimmi sullissisut tapersersortillu peqatigalugit immikkoortuni suleqatigiinnut ilaassaaq. Isumaginnittoqarfimmi Utoqqarnut angerlarsimaffimmi ikiortinut, aammalu innarluutilinnut pisortaq qaninnerpaamik qullersarineqassaaq.

Suliassat aamma akisussaaffiit 

 • Najukkami suliaqarfiit assigiinngitsut suleqatigiinneranni aamma najugaqarfinnut inissiisartoqatigiit inassuteqaataannik isumaginninnermut ataatsimiititaliamut imaluunniit qitiusioqarfiup ataaniittup siunnersuisooqatigiinnut utoqqarnik sullissinermut attuumassuteqartut nassiussuineq.

 • Inassuteqaatit utoqqarnik sullissinermut tunngasut isumaginninnermut pisortap allataanut aamma/imaluunniit fagchef-ianut nassiussorneri taamaalillutik isumaginninnermut ataatsimiititaliami imaluunniit qitiusiqarfiup ataanniittup siunnersooqatigiinni suliarisinnaalissavai. Utoqqaat sullinneqarneri pillugit isumaginninnermut ataatsimiititaliap aalajangigai imaluunniit qitiusoqarfimmit aalajangiinerit allat najukkami isumaginnittoqarfinnut utoqqarnik paaqqinnittarfinnullu nassiussirnissaannik suliaqarneq aamma aalajangikkat malillugit suliaqartarnissaannik qulakkeerinninnerit.

 • Immikkoortortaqarfinnik, utoqqarnik paaqqinnittarfiinik, suliffeqarfiullu avataani suleqatinik inuit ataasiakkaat aamma utoqqarnik sullissinermi ikiorsiissutit pillugit ingerlaavartunik ilisimatitsineq.

 • Utoqqarnik sullissinermi nikingasoorutaasinnaasut najukkami isumaginnittoqarfimmut apuunneqarsimasut tamaasa pillugit ingerlaavartumik ilisimatitsinerit. Utoqqarnik paaqqinnittarfinni aqutsinut najukkami isumaginnittoqarfimmut apuunneqarsimasut misissorneqarneranni inernerit pillugit ilisimatitsineq aamma isumaginnittoqarfiup aqutsisuinik, najukkami isumaginnittoqarfiup aqutsisuinik aamma utoqqarnik sullissinermi aqutsisuinik aamma utoqqarnik sullissinermi aqutsisunik pitsanngorsaaniarluni aalajangiineri piviusunngortinniarneqarneranni ikiorsiinerit; misissuinermi sullissisut ataasiakkaat pillugit suliassanngortinneqaratarsinnaanerinik nalilersuinerit ilanngullugit.

 • Suliat utoqqarnik paaqqinnittarfinni inissaanut tunngasut ingerlaavartumik ilisimatitsissutigalugit; kommuninit allanit Qaasuitsup Kommuniani utoqqarnik paaqqinnittarfimmiititsiniarluni qinnuteqaatit inissiinissamik qinnuteqaatit ilanngullugit ilisimatitsisarneq.

 • Kommunimi utoqqarnik sullissinerup kisitsinngorlugu paasissutissartaanik ingerlaavartumik ilisimatitsisarneq; utoqqarnik paaqqinnittarfinni sunifffiit qassit, sulisut, aningaasartuutit aamma paaqqutarineqarnissaminnik pisariaqartitsisut (qasuersartitat ilanngullugit), utoqqaat ataatsimoorussamik najugaqarfiit, utoqqarnut inissiat amerlassusaat kommunimilu utoqqarnut ulluunerani neqeroorutit angerlarsimaffimmilu ikiorteqarnerit kisitsisinngorlugit paasissutissartai ilanngullugit.

 • Kommunimi utoqqarnik sullissineq apeqqutigineqaraangat siunnersueqataaneq; atorfinitsitsinerit, mianersoqqusissumik tunniussinerit, soraarsitsinerit, atorfiup allaaserineqarnerani nalimmassaanerit il.il. pineqartillugit suleqataaneq.

 • Oqarasuaat atorlugu isumasioqatigiinnerit attaveqaataasullu utoqqarnik paaqqinnittarfinni, utoqqaat ataatsimoorlutik najugaqarfiini, kommunimi angerlarsimaffimmi ikiortit ataqatigiissaarisut pisortanik ataatsimeeqateqarnerini ataqatigiissaarisuuneq kiisalu qitiusoqarfimmi isumaginnittoqarfiup utoqqarnik sullissineranut aningaasatigut akisussaasuatut sulineq.

 • Qitiusoqarfiup isumaginnittoqarfiani tamarmi suliassat takkussortut aqutsisunit suliarineqarnerini pisariaqartitsisoqartillugu ikiuunnissamut piareersimaneq.

Piginnaaffigisassatit 

 • Isumaginninnermi siunnersortitut ilinniagaqarsimaneq - ajornanngippat ilinniagaq tunuliaqutaralugu utoqqarnik sullissinermut  pikkorissarnermik ilaqassaaq (imaluunniit pikkorissarnernut assigusunut piumassuseqartoqassaaq)

 • Peqqinnissamut ikiortitut ilinniarsimaneq

 • Rådgivningsassistentitut ilinniarsimaneq - ajornanngippat ilinniagaq tunuliaqutaralugu utoqqarnik sullissinermut  pikkorissarnermik ilaqassaaq (imaluunniit pikkorissarnernut assigusunut piumassuseqartoqassaaq)

 • Allaffimmiutut ilinniarsimaneq (HK-uddannelse) ajornanngippat ilinniagaq tunuliaqutaralugu utoqqarnik sullissinermut  pikkorissarnermik ilaqassaaq (imaluunniit pikkorissarnernut assigusunut piumassuseqartoqassaaq)

 • Perorsaasutut ilinniarsimaneq – ajornanngippat ilinniagaq tunuliaqutaralugu utoqqarnik sullissinermut  pikkorissarnermik ilaqassaaq (imaluunniit pikkorissarnernut assigusunut piumassuseqartoqassaaq)

 • Isumaginnittoqarfiup iluani ataqatigiissaarinermik aqutsinermilluunniit misilittagaqarneq, ingammik utoqqarnik innarluutilinnillu sullissinermik

 • Utoqqarnik sullissinermik misilittagaqarneq

 • Utoqqarnik sullissinermi inatsisitigut allaffissorluni misilittagaqarneq

Akissaatit atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut 

Atorfininnermi atugassarititaasut Naalakkersuisut peqatigiiffiullu isumaqatigiinniarsinnaa-titaasup akornanni isumaqatigiissut atuuttoq naapertorlugu atorfinitsitaaneq pissaaq.

 

Atorfimmut inissaqartitsisoqarsinnaavoq malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit.

 

Atorfimmut paasissutissat sukumiinerusut pineqarsinnaapput Isumaginnittoqarfimmi Pisortaaneq Henrik Sóloy oq. 94 76 30 e-mail: heso@qaasuitsup.gl 

Pinerlussimannginnermut naammaginartumik uppernarsaat aamma meeqqanik pinerliisimannginnermik uppernarsaat atorfininnissamut piumasaqaataavoq. Taakku atorfinittussap atsiorluni akuerinerata kingorna atorfinititsisussamit Naalagaaffiup politiivinut (Rigspolitiet) pissarsiarineqassapput.

Qinnuteqarfissaq kingulleq 

Qinnuteqaat ilinniarsimanermut siornatigullu sulisimanermut paasissutissanik imalik, ilanngullugit soraarummeernermut il.il. allagartat Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimmut apuutereersimassapput kingusinnerpaamik 08. December 2016.

Qinnuteqaat uunga nassiunneqassaaq 

Qaasuitsup Kommunia

Sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik

Postboks 1023

3952 Ilulissat

e-mail: hr@qaasuitsup.gl