Ældrekonsulent til Ilulissat

Qaasuitsup Kommunia søger Ældrekonsulent i Ilulissat med ansættelse
01. Januar 2017, eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
8. december 2016
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup Kommunia Ilulissat søger Ældrekonsulent 

Stillingen har ingen ledelseskompetencer, men har tilsynsmyndighed og koordinering. Indgår i team med ledere af lokale ældreinstitutioner og nøglepersoner på ældre – hjemmehjælp og hjemmehjælpsområdet, hvor din nærmeste chef er Fagchef for ældre og hjemmehjælp, handicapområdet.

Ansvars- og arbejdsopgaver 

 • Sørger for at de indstillinger til socialudvalget eller nævn under den centrale forvaltning der vedrører ældreforsorgsområdet bliver behandlet først i lokale teammøder og visitationsgrupper.

 • Sørger for at indstillinger til socialudvalget eller nævn under den centrale forvaltning der vedrører ældreforsorgsområdet bliver videresendt til socialdirektørens sekretær og/eller fagchefen. Søger for at socialudvalgets beslutninger eller andre beslutninger der er fortaget centralt i sager der vedrører ældreforsorgsområdet bliver videresendt til lokale afdelinger og ældreinstitutioner og behandlet i overensstemmelse med de trufne afgørelser.

 • Orienterer løbende om sit samarbejde med afdelingerne, ældreinstitutioner og eksterne samarbejdspartnere mht. individuelle sager og foranstaltninger på ældreforsorgsområdet.

 • Orienterer løbende om alle underretninger der er ankommet til de lokale socialafdelinger vedrørende eventuelle uregelmæssigheder på ældreforsorgsområdet. Sammen med ældreinstitutioners ledelse og lokale afdelingsledere fører tilsyn med at underretningerne bliver undersøgt og vurderet lokalt. Orienterer om resultater af det undersøgelser der blev foretaget i sager der vedrører uregelmæssigheder på ældreforsorgsområdet og bistår socialafdelingens ledelse, ledelse i lokale socialafdelinger og ledelse på ældreforsorgsområdet til at træffe beslutninger om forbedringer, herunder evaluering af eventuelle personalesager der kan opstå pga. undersøgelserne.

 • Orienterer løbende om status på alle verserende sager der vedrører visitering til ophold på ældreinstitutioner, herunder ansøgninger fra andre kommuner om visitering af ældre fra Qaasuitsup Kommunia og ansøgninger om visitering af ældre fra Qaasuitsup Kommunia til ophold på ældreinstitutioner i andre kommuner.

 • Orienterer løbende om statistik på ældreforsorgsområdet i kommunen, herunder især antal sengepladser, bemanding, udgifter og plejetyngde på ældreinstitutioner (inkl. aflastning) og ældrekollektiver, antal ældreboliger og statistik på dagtilbudsområdet for ældre og hjemmehjælpsområdet i kommunen.

 • Bidrager med rådgivning til personalemæssige spørgsmål på ældreforsorgsområdet i kommunen; herunder i forbindelse med ansættelser, advarsler, afskedigelser, tilpasning af stillingsbeskrivelser, osv.

 • Er tovholder for telefonkonferencer og netværksmøder med ledere af ældreinstitutioner, ældrekollektiver og hjemmehjælpskoordinatorer i kommunen samt økonomiske fuldmægtige ansvarlige for ældreforsorg i den centrale socialforvaltning.

 • Er parat til at bistå ledelsen med tackling af forefaldende arbejdsopgaver i hele den centrale socialforvaltning ved behov.

Kvalifikationer 

 • Socialrådgiveruddannelse – helst Suppleret af faglige kurser på ældreområdet (eller vilje til at tage således kurser)

 • Sundhedsassistentuddannelse

 • Rådgivningsassistentuddannelse – helst suppleret af faglige kurser på ældreområdet (eller vilje til at tage således kurser)

 • HK uddannelse – helst suppleret af faglige kurser på socialjura området og ældreområdet (eller vilje til at tage således kurser)

 • Pædagoguddannelse – Eller suppleret af faglige kurser på socialjura området og ældreområdet (eller vilje til at tage således kurser)

 • Gerne dobbeltsproget, grønlandsk og dansk.

 • Erfaring fra koordination eller ledelse på det sociale område, især ældreområdet eller handicapområdet.

 • Erfaring fra arbejde på ældreområdet.

 • Erfaring fra administration af retsregler på ældreområdet.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der kan anvises bolig til stillingen, efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Socialdirektør Henrik Sóloy telefon 94 76 30 e-mail: heso@qaasuitsup.gl

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 08. December 2016.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl