Afdelingsleder til Qaammaavik

Ved Qaasuitsup kommunia, Aasiaat søges en leder til børne og familiecenteret Qaammaavik til besættelse pr. 1. december 2016 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
20. november 2016
Sted:
Aasiaat
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Aasiaat søger vi en afdelingsleder til Qaammaavik 

Stillingen ønskes besat med en passende uddannelses baggrund f.eks. socialrådgiver eller pædagog, gerne med en familie- terapeutisk videreuddannelse.

Arbejdsområdet er følgende 

  • At skabe et opsøgende behandlings- og forebyggelsesapparat
  • At sikre et fast beredskab i børneforsorgssager af uopsættelig karakter
  • At tilbyde børn, unge og familier rådgivning – også åben/anonym rådgivning
  • At tilbyde familiebehandling
  • At fungere som basis for hjemme- hos ordning
  • At Deltage aktivt i tværfagligt arbejde omkring børn og unge. 
  • At yde supervision til kollegaer i familiecenteret.
  • At kontrollere og holde tilsyn af familiecenterets budget.

I Aasiaat er der et kriseberedskab og lederen kan forvente at være med i krisehjælp ved akutte tilfælde. Derfor skal der påregnes at have vagtordning i denne forbindelse.

Børne- og familiecenteret har til huse i en selvstændig bygning. Der vil ved besættelse af stil-lingen blive lagt vægt på ansvarsbevidshed, flittighed, formidling af samarbejde mellem for-skellige faggrupper.

En dobbeltsproget ansøger vil blive foretrukket.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst.

 

Der kan stilles personalebolig til rådighed for hvilken der betales husleje, depositum m.v. efter det til enhver tid gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingsleder Judithe Petrussen eller Teamleder Ingelise Hendriksen.

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere og nuværende beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og evt. udtalelser fremsendes senest d. 20.11.2016.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl