Sagsbehandler for børn og unge samt familieområdet

Socialafdelingen i Qaanaaq er en stilling som Sagsbehandler på børn-og unge samt familieområdet ledig til besættelse pr. 1. November 2016 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
30. oktober 2016
Sted:
Qaanaaq
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Qaanaaq søger vi en sagsbehandler for børn og unge samt familieområdet 

Du vil indgå i team med andre sagsbehandlere på børn-og unge samt familie området i Socialafdelingen. Den nærmeste foresatte er afdelingslederen.

Arbejds- og ansvarsområder 

 • Aktiv tilsyn på de forhold børn lever under i kommunen samt sagsbehandle underretninger om de tilfælde, hvor der kan være behov for hjælp.

 • Modtage henvendelser, foretage samtaler og yde rådgivning, der vedrører børn og unge og deres familier.

 • Vurdering af hjælpeforanstaltninger på børneområdet i henhold til de gældende lovgivninger – herunder tildeling af hjælpeforanstaltninger.

 • Udøve tilsyn og sagsbehandling af børn som er anbragt på døgninstitutioner eller efterskoleophold uden for kommunen, og opretholdelse af kontakt med forældre og andre pårørende til anbragte børn.

 • Udarbejde indstillinger til teammøder, tværfaglige møder og ansøgninger til Socialudvalget og behandler sagerne iht. de indstillinger, som er truffet på tværfagligtsamarbejdsudvalgsmødet og i henhold til de afgørelser som er truffet af Socialudvalget.

 • Er sparringspartner for medarbejdere i bydgefilialer angående spørgsmål på børn-og unge samt familie området

 • Så vidt muligt afløser  for andre medarbejdere på børn-og unge samt familie området ved behov i afdelingen.

 • Deltager i den lokale socialvagtordning.

 • Lave ad hoc opgaver.

Kvalifikationer 

 • Socialrådgiveruddannelse, Rådgivningsassistentuddannelse, HK-uddannelse suppleret af faglige kurser på børneområdet, Pædagoguddannelse suppleret af faglige kurser på socialjura og kontorområdet, Socialhjælperuddannelser suppleret af faglige kurser på børneområdet.
 • Har vilje og interesse for at tage faglige kurser og relevante videreuddannelsesforløb.
 • Erfaring med sagsbehandling på børneområdet.
 • Er god til at samarbejde med kollegaer og med ledelsen.
 • Er god til at efterleve organisationens-og ledelsens bestemmelser i henhold til at yde arbejds-og samarbejdsindsats som sagsbehandler i Socialforvaltningen.
 • Har erfaring med at etablere et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såvel i form af teammøder eller under tværfagligt møde eller tværsektorelt.
 • Er foregangseksempel, god til klientkontakt og kommunikation.
 • Er psykisk robust og god til at håndtere konlifkter.
 • Er systematisk, pålidelig, loyal og ansvarsbevist.
 • Er stabil og omhyggeligt.

Målet for stillingen på den korte sigt er at bidrage til bedre kvalitet af sagbehandling herunder undersøgelser og valg af hensigstmæssige hjælpeforanstaltninger iht. Børn-og unge samt familieområdet.

Målet på langt sigt  er, at bidrage til reduktion af især grove tilfælde af omsorgssvigt af børn og unge, psykisk og fysisk vold, herunder seksuelle krænkelser, samt styrke forældrenes forældreevne.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

 

Der kan til stilling kunne anvises personalebolig.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Afdelingslederen Mika Oshima Etah på telefon 97 28 05, eller pr. mail: moet@qaasuitsup.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 30. oktober 2016.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl