Viceskoleinspektør til Kangaatsiaq Skolen

På skolen Kangaatsiap Atuarfia Kangaatsiaq er der en stilling som viceskoleinspektør ledig til besættelse snarest muligt eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
25. september 2016
Sted:
Kangaatsiaq
Løn:
Efter overenskomst

Løn og ansættelsesforhold 

Ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

Ansættelse kan også ske efter særlige åremålsvilkår.

 

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Øvrige ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat, IMAK.

Børne- og straffeattest 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra den ansøger, som indstilles til ansættelse.

Kontakt 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende Skoleinspektør Jonathan Petersen tlf. +299 87 21 38 eller e-mail: jopt@qaasuitsup.gl.

Ansøgningsfrist 

Ansøgninger, vedlagt uddannelsesbeviser, referencer og oplysninger om tidligere beskæftigelse, fremsendes inden ansøgningsfristens udløb den 25. september 2016.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl