Genopslag - Viceskoleinspektør til Avanersuup Atuarfia

På skolen Avanersuup Atuarfia i Qaanaaq er der en stilling som viceskoleinspektør ledig til besættelse snarest eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
5. september 2016
Sted:
Qaanaaq
Løn:
Efter overenskomst

Løn- og ansættelsesforhold 

Ansættelse vil ske i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

 

Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform.

 

Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Øvrige ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejse og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat, IMAK.

 

Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest samt offentlig straffeattest.

Oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Skoleinspektør Dan D. Normann, tlf. +299 97 28 17 eller e-mail: dano@qaasuitsup.gl.

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være i hænde senest den 5. september 2016.

Der vil i forbindelsen med ansættelsen, blive indhentet referencer fra tidligere ansættelser efter godkendelse fra ansøger.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl