Sagsbehandlere til Qaasuitsup Kommunia

Qaasuitsup Kommunia opslår hermed stillingerne som Sagsbehandler på børn og Unge- familieområdet ved socialafdelingen i Ilulissat og Kangaatsiaq og Sagsbehandler for offentlig hjælp til Uummannaq til besættelse pr. 1. Oktober 2016 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
28. september 2016
Sted:
Ilulissat, Kangaatsiaq, Uummannaq
Løn:
Efter overenskomst

Qaasuitsup Kommunia søger Sagsbehandlere til Ilulissat Kangaatsiaq og Uummannaq 

Du vil indgå i team med andre sagsbehandlere på børn og unge- familieområdet og i offentlig hjælp områder i socialafdelingerne. Den nærmeste foresatte til sagsbehandlere er Afdelingslederne for Socialforvaltningerne.

Arbejds- og ansvarsområder 

Sagsbehandlere for Børn og Unge/Familieområdet i Ilulissat og Kangaatsiaq

 • Indstiller sager til teammøder og møder i tværfagligt udvalg og behandler dem videre i henhold til udvalgets anbefalinger og de beslutninger der bliver truffet på teammøder

 • Udarbejder indstillinger til socialudvalg og videresender dem til teamlederen: behandler sager videre i henhold til de afgørelser der bliver truffet af socialudvalg

 • Orienterer løbende om alle underretninger der er ankommet til socialafdelingen

 • Orienterer løbende om status på alle verserende undersøgelser

 • Indstiller til drøftelse på teammøder / handleplansmøder forslag til al ny dokumentation på børneområdet og opdateringer, herunder ifm. Socialrapporter, handleplaner etc.

 • Orienterer løbende om status på alle udbetalinger iht. Børneforordningen og bidrager aktivt til udarbejdelse af statistik på støtteordninger og anbringelser

 • Orienterer løbende om status på opkrævning af forældrebetaling

 • Orienterer løbende om status på de klagesager der vedrører børne- unge og familieområde

Sagsbehandler for offentlig hjælp i Uummannaq

 • Indstiller og udfører de beslutninger der bliver truffet på temmøder

 • Orienterer løbende om alle udbetalinger på offentlige hjælps område, både i byen og bygderne: fører statistik om antal modtagere af hjælpen

 • Orienterer løbende om sit samarbejde med det lokale arbejdsmarkedskontor

 • Orienterer løbende om status på de klagesager der vedrører offentlig hjælps område

 • Ansvar for beregning og udbetaling af dagpenge i forbindelse med Barsel og Adoption

Kvalifikationer 

 • Socialrådgiveruddannelse

 • Rådgivningsassistentuddannelse

 • HK-assistent uddannelse suppleret  af faglige kurser på børneområdet (eller vilje til at tage således kurser)

 • Pædagoguddannelse suppleret af fagliger kurser på socialjura og kontorområdet (eller vilje til at tage således kurser)

 • Socialmedhjælper uddannelse suppleret af faglige kurser på børneområdet (eller vilje til at tage således kurser)

 • Erfaring med sagsbehandling på børneområdet.

 • God til at samarbejde med kollegaer og med ledelsen.

 • God til at efterleve organisationens og ledelsens bestemmelser i henhold til at yde arbejds- og samarbejdsindsats som sagsbehandler i socialforvaltningen.

 • Erfaring med at etablere et godt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, såvel i form af teammøder eller under tværfagligt møde eller tværsektorelt.

 • Foregangseksempel, god til klientkontakt og kommunikation.

 • Psykisk robust og god til at håndtere konlifkter.

 • Systematisk, pålidelig, loyal og ansvarsbevist.

 • Stabil og omhyggeligt.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til afdelingslederne:

 

“Sagsbehandler for Børne og Unge i Ilulissat” Pia Tina Lange på telefon 94 75 50, eller pr. mail: ptl@qaasuitsup.gl

“Sagsbehandler for Børne og Familieområdet i Kangaatsiaq” Ane Grethe Felimonsen på telefon.

87 21 32, eller på e-mail:   agfi@qaasuitsup.gl

“Sagsbehandler for offentlig hjælp i Uummannaq” Nielsine Gr. Petersen på telefon

95 45 06, eller på e-mail: nipe@qaasuitsup.gl

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 28. September 2016

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl