Ilinniartitsisut Avanersuup Atuarfianut

Atuarfimmut ingerlallualertumut peqataarusuppit, taava massakkut periarfissaqarputit. Atuarfipput 100 qaangilaarlugit atuartoqarpoq, ilinniartitsisut ilinniarsimasut 10-upput, init kusanartut, aningaasaqarneq ajunngitsoq, taava periarfissaqarputit oktober aallaqqaataaniit 2016.
Qinnuteqarfissaq:
19. september 2016
Sumi:
Qaanaaq
Akissarsiat:
Isumaqatigiissut malillugu

Atuartitsissutit 

Avanersuup Atuarfia ilinniartitsisunik marlunnik ”immikkut taartaagallartussatut” pissarsiorpoq. Ilinniartitsisut nukarlerni akullerni angajullerni aammalu immikkut atuartitsisussanik pisariaqartinneqarput.  Ilinniartitsisut suleqatikkuminartut. pikkorissut tunniutisimasullu atorfissaqartippavut. Atuartitsisinnaavit kalaallisut, qallunaatut, tuluttut, inuiaqatigiilerineq, timersortitsineq, sanatitsineq, imaluunniit fysik/kemi taava qinnuteqarnermut iluaqutaassaaq.

Attavissaq 

Paasisaqarnerorusukkuit atuarfiup pisortaanut Dan D. Normann-imut saaffiginnissinnaavutit: 972817

Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut 

Atorfinititsineq pissaaq Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut aamma Meeqqap Atuarfianeersut Kattuffiata IMAK-ip maleruagassai malillugit. Qinnuteqartut  isumaqatigiissut “Aftale om særlige vikariater” aallaavigalugu atorfinitsinneqassapput. Maleruagassat malillugit inissaqartitsisoqassaaq.
Aningaasarsiaq atorfinitsisinerlu, aammalu nuunneq Kalaallit Nunaanni naalakkersuisut aamma Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiata IMAK-ip maleruagassai malillugit ingerlanneqassapput.

Atorfinitsitsineq 1. oktober 2016.

Qinnuteqarfissaq kingulleq 

Immersugassattalimmik pisoqarsinnaavoq, qinnuteqaatit ilanngussatut ilanngunneqarsinnaapput.
Qinnuteqaatit uunga nassiutissavat:

hr@qaasuitsup.gl, assingalu aamma  dano@qaasuitsup.gl  nassiunneqassooq kingusinnerpaamik 19.september 2016.

Nammaginartumik pinerlussimannginnermut uppernarsaat aamma meeqqanik pinerliisimannginnermik uppernarsaat atorfininnissamut piumasaqaataavoq. Taakku atorfinittussap atsiorluni akuerinerata kingorna atorfinititsisussamit Naalagaaffiup politiivinut (Rigspolitiet) pissarsiarineqassapput.

Qinnuteqaat uunga nassiunneqassaaq 

Qaasuitsup Kommunia

Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfik

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Imaluunniit e-mail-ikkut: hr@qaasuitsup.gl