Lærere til Avanersuup Atuarfia

Har du lyst til at være lærer på en velfungerende skole med lidt over 100 elever, 10 uddannet lærere, fine bygninger og en fornuftig økonomi, så er chancen der til 1.oktober 2016.
Ansøgningsfrist:
19. september 2016
Sted:
Qaanaaq
Løn:
Efter overenskomst

Undervisning 

Avanersuup Atuarfia søger 2 lærere til særlige vikariater.  Der er brug for undervisere på yngstetrinnet, mellemtrinnet, ældstetrinnet og vidtgående specialundervisning. Vi har brug for dygtige og engagerede lærere, samarbejdsvillige som kan undervise i almindelige skolefag. Kan du undervise i et eller flere af fagene, grønlandsk, dansk, engelsk, samfundsfag, idræt, sløjd eller fysik/kemi, vil det være en stor fordel.

Kontakt 

Vil du vide mere, er du velkommen til at henvende dig til ledende skoleinspektør Dan D. Normann på tlf: 00299 972817.

Løn- og ansættelsesforhold 

Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Landstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiat, IMAK. Ansøgere vil være omfattet af aftalen om vikariater på særlige vilkår af 25.april 2001. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de gældende regler. Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Atuarfianeersut Kattuffiat, IMAK.

Ansøgningsfrist 

Vi anvender et ansøgningsskema og hvis du har personlig ansøgning med relevante bilag er du meget velkommen til at tage dem med.

Ansøgningen sendes til hr
@qaasuitsup.gl, samt en kopi til dano@qaasuitsup.gl  senest 19. september 2016.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl