Souschef til Børnehave Kulloq i Aasiaat

Qaasuitsup Kommunia, Aasiaat, søger 1 souschef til børnehaven Kulloq med tiltrædelse pr. 1. September 2016 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
4. august 2016
Sted:
Aasiaat
Løn:
Efter overindskomst

i Qaasuitsup Kommunia Aasiaat søger vi en Souschef til Børnehave Kulloq 

Stillingen er en fuldtidsstilling med 40 timer om ugen. Der er plads til 70 børnehavebørn.

Åbningstiden for børnehaven er mandag – fredag kl. 06.45 – 17.00. Om lørdagen lukket.

Administration for børnehaven hører under Fag chef for Dagtilbud, og pædagog konsulenten sørger for rådgivning og vejledning for vuggestuen.

Ansøgerens kvalifikationer 

Pædagogisk uddannelse, være ansvarsbevidst, aktiv og engageret, have overblik, kunne klare stress situationer, være fleksibel, samarbejdsvillig, imødekommende og stabil, have nært samarbejde med forældrene.

Besidde et fysisk og psykisk godt helbred, og være indstillet på at arbejde ud fra institutionens mål, politisk må for børn og unge og øvrige gældende regler for ansatte under Qaasuitsup kommunia.

Dobbeltsprogede ansøgere foretrækkes.

Løn og ansættelsesforhold 

Løn og ansættelsesforhold vil ske efter gældende overenskomst.

Der stilles bolig til rådighed, hvor der betales efter det til enhver tid gældende regler.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: pædagogisk konsulent Maren A. Clasen, mail: macl@qaasuitsup.gl tlf. 89 4724 eller børnehaveleder Arnâránguak’ Reimer arre@qaasuitsup.gl tlf. 89 4786.

Ansættelsen sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra den ansøger, som indstilles til ansættelse.

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgninger, vedlagt uddannelsesbeviser, referencer og oplysninger om tidligere beskæftigelse, fremsendes inden ansøgningsfristens udløb d. 4. August 2016

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl