Byplanlægger

Vi har 1 ledig stilling som byplanlægger i Planafdelingen i Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø. En af vore dygtige medarbejdere har valgt at søge nye udfordringer, så vi ønsker stillingen besat snarest muligt eller efter nærmere aftale. Stillingen er placeret på Rådhuset i Ilulissat, hvor din nærmeste chef er Planchefen.
Ansøgningsfrist:
10. august 2016
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

1 BYPLANLÆGGER I VERDENS STØRSTE KOMMUNE  

Som byplanlægger i verdens største kommune får du et enestående kendskab til en kompleks og mangfoldig kommune. Kommunen rummer 8 byer og 31 bygder. Dine opgaver vil omfatte alle arbejder inden for fysisk planlægning.

Arbejds- og ansvarsområder 

Dine arbejdsopgaver bliver bl.a.:

 • At udmønte den nye digitale kommuneplan Qaasuitsup Kommuneplan 2014-26.
 • At udarbejde kommuneplantillæg.
 • At udarbejde sektorplaner.
 • At give sparring til arealkontoret om plangrundlag og spørgsmål ved arealansøgninger.
 • At indgå i arbejdet med erhvervs- og planudvikling.

Vi forventer 

Kommunen ønsker en ansøger med gode faglige kvalifikationer:

 • Du har en relevant faglig uddannelse som arkitekt, byplanlægger, civilingeniør, landinspektør eller tilsvarende baggrund.

 • Du må gerne have erfaring med den kommunale planpraksis og forståelse for de politiske processer.

 • Du motiveres af samarbejde og dialog, såvel internt som eksternt, og formår at pleje og bruge et bredt netværk.

 • Du er en god formidler af det faglige stof til forskellige målgrupper.

 • Du har kendskab til gængse redskaber, som Office pakken, MapInfo, AutoCAD, Adobe CS6 pakken.
 • Du må gerne have kendskab til Odeum e-plan, som er platformen for vores digitale kommuneplan.
 • Du må også gerne have kendskab til at arbejde med GIS platforme i øvrigt.
 • Du er udadvendt, har et godt humør og trives i en travl hverdag med skarpe deadlines.
 • Du er kreativ, omhyggelig, systematisk og har et fagligt overblik.
 • At du er indstillet på et længerevarende ansættelsesforhold.

Introduktion 

 • Forvaltningen vil sørge for at give dig en god og grundig introduktion i jobbet, således du gradvist vil blive indført i dine arbejdsopgaver.
 • Det er vigtigt, at du er indstillet på at samarbejde på tværs af en organisation, og ikke mindst at du er indstillet på at samarbejde i et dobbeltkulturelt miljø, hvor der lægges lige så stor vægt på kvalifikationer som på menneskelige egenskaber.

Vi er 

Qaasuitsup Kommunia er verdens største kommune (ca. 15 gange Danmarks størrelse). Planafdelingen består af Plankontoret og en central Arealadministration.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Ansættelse og aflønning vil ske iht. den for ansøger gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig for hvilken, der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i kommunens ejendomme. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til tjenestebolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig.

 

Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

 

Stilling ønskes besat hurtigst muligt.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Planchef Hanne Holm Andersen, tlf. (+299)947873 eller E-mail: hha@Qaasuitsup.gl.

 

Se i øvrigt på kommunens hjemmeside www.qaasuitsup.gl og kommuneplanens hjemmeside www.qaasuitsup.kommuneplania.gl for yderligere information.

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med CV, oplysninger om uddannelse (vedlagt kopi af eksamenspapirer) og referencer skal være modtaget i HR-afdelingen senest onsdag den 10. august 2016.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl