Skoleleder til Innaarsuit

Bygdeskolen Fiilimuup Atuarfia, Innaarsuit i Qaasuitsup Kommunia, søger skoleleder pr. 1. august 2016.
Ansøgningsfrist:
7. juni 2016
Sted:
Upernavik
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Innaarsuit søger vi skoleleder til Fiilimuup Atuarfia 

Fiilimuup Atuarfia er en velfungerende bygdeskole med ca. 26 elever, skoleleder og 2 lærere/ timelærere. Elevtallet forventes stigende de kommende år og er placeret i 1. til 8. klasse.

 

Der søges en dobbeltsproget uddannet lærer, der foruden funktionen som skoleleder og underviser, skal foranlediger at skolens samarbejde med forældre, pædagogisk råd, skolebestyrelse, samarbejdsudvalg og APV (arbejds-pladsvurderingen) fungerer optimalt.

 

Som skoleleder skal man deltage i et kursus for nye ledere i Ilulissat i september 2016 og januar 2017.

Løn- og ansættelsesforhold 

Ansættelse vil ske efter overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattufiat, IMAK.

 Ansættelsen kan også ske på særlige åremålsvilkår.

 

Ansøgere der kommer fra tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare denne ansættelsesform. Der stilles en velindrettet tjenestebolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Selvstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattufiat, IMAK.

Kontakter 

Ønsker du nærmere oplysninger er du velkommen til at ringe til fung. ledende skoleinspektør Knud Sørensen på +299 96 12 38/ + 299 53 21 28.

Ansøgningsfrist 

Vi anvender ikke ansøgningsskema, men vil bede dig sende en personlig ansøgning med relevante bilag senest 7. juni  2016.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl