Tolk

Ledelsessekretariatet i Qaasuitsup Kommunia, Ilulissat, søger 2 tolk/oversættere.
Stillingen ønskes besat pr. 01. Juni 2016, eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
25. maj 2016
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overindskomst

i Qaasuitsup Kommunia Ilulissat søger vi 2 Tolk / Oversættere 

Tolk / Oversætternes nærmeste foresatte vil være Cheftolk i Ilulissat

Til stillingen, er primære opgaver følgende 

 • Mundtlig og skriftlig tolkning, og simultantolkning ved politikermøder samt internt og eksternt tolkning, primært i sprogene grønlandsk og dansk

 • Opgaveløsninger af andre opgaver i samarbejde med ledelsessekretariatet.

 • Sparring med overordnede omkring ledelse af opgavefordeling

Du er/har 

 • Uddannet tolk/oversætter eller kvalificeret, som samtidig kan dokumentere det.

 • Kendskab til EDB på brugerniveau.

 • Administrationsmæssige evner.

 • Evner til selvstændigt arbejde.

 • Evner til at gennemføre uddelegerede opgaver, fleksibelt.

 • Gode samarbejdsevner.

 • Udadvendt, kollegial og humoristisk.

 • Loyal og kan holde på sin tavshedspligt

 • Serviceminded med gode kommunikative egenskaber

 • Kan bevare overblikket også i pressede situationer

 • Ordenssans

 • Erfaring med myndighedsbehandling og til styringsredskaber i den offentlige sektor

 • Gode samarbejdsrelationer

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

 

Der kan til stilling kunne anvises personalebolig, for hvilken betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

 

Information:

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Sekretariatchef

Karl Jørgen Geisler, e-mail kage@qaasuitsup.gl telefon 94 78 10.

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgningen, mærket med ”Tolk”, bilagt kopi af uddannelsesbevis, tidligere beskæftigelser og udtalelser skal være HR-afdelingen i hænde senest, den 25. Maj 2016

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl