Lærere til Kullorsuup Atuarfissua

Qaasuitsup Kommunia i Kullorsuaq søger lærere til Kullorsuup Atuarfissua til ansættelse pr. 1. august 2016 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
15. maj 2016
Sted:
Upernavik
Løn:
Efter overenskomst

Skolen i Kullorsuaq har brug for lærere. Vi søger lærere, der ønsker at 

  • Indgå i et engageret samarbejde om at højne elevernes kompetencer,
  • Kunne fungere i et lærerkollegie indeholdende forskellige sproglige, kulturelle og uddannelsesmæssige baggrunde,
  • Kunne undervise elever, der for en stor dels vedkommende har socialt udfordrende hjemmeforhold.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Ansættelsen sker i henhold til aftale mellem Grønlands Selvstyre og IMAK. Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling i Grønland, vil bevare retten til denne ansættelsesform. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter de til enhver tid gældende regler. Der vil kunne tilbydes efter aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Dette indebærer en årlig feriefrirejse for husstanden og et fratrædelsesbeløb ca.

19000 kr. pr. ansættelsesår. For nyansatte danske lærere vil lønnet undervisning i grønlandsk være en del af tjenesten.

 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til tiltrædelsesrejser og bohaveflytning, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfian- nersut Kattuffiat, IMAK.

 

Vi kan lokalt tilbyde:

 

Gode skolemæssige lokaleforhold

 

Gode muligheder for kollegialt samarbejde

 

Husleje ca. 1500 kr. og en udsigt i millionklassen

 

 

 

Skolebestyrelsen har et fokus udviklingen af et tættere samarbejde mellem skole og hjem. Et sådant samarbejde kalder kreative løsninger idet hovedparten af hjemmene er traditionelt orienterede og hovedparten ernærer sig ved fiskeri og fangst. Kullorsuaq ligger velplaceret midt i spisekammeret i naturskønne omgivelser med Nationalparken som nabo. Bygdens skole har i kommende skoleår ca. 90 elever og ca. 15 lærere. Som den eneste bygdeskole afholder vi folkeskolens afgangsprøver.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

Oplysninger 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Viceinspektør Søren Greve, eller til Skoleinspektør Stephen Paulli Andersen tlf. +299 96 89 33.

Ansøgningsfrist 

 Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde senest den 15. maj 2016.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl