Viceskoleinspektør AMS

På skolen Atuarfik Mathias Storch i Ilulissat er en stilling som 1. viceskoleinspektør ledig til besæt-telse pr. 1. august 2016 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
3. april 2016
Sted:
Iluilssat
Løn:
Efter overenskomst

Løn- og ansættelsesforhold 

For ansættelsesforholdet gælder Overenskomst af 30. maj 2012 mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK) for lærere i folkeskolen i Grønland m. fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Grønlands Landsstyre og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat (IMAK).

 

Stillingen er indplaceret på løntrin 36, og lønnen, der udbetales månedsvis bagud, udgør kr. 39.977,11 efter satserne pr. 1. april 2016 (herfra fratrækkes pensionsbidrag på 15,2 %).

 

Hertil kommer et særligt tillæg på 34.820,00 kr. om året, samt skoletillæg, eventuel overtimebetaling og øvrige tillæg i henhold til gældende aftaler for tjenestemænd og overenskomstansatte i folkeskolen i Grønland.

 

Arbejdsområdet omfatter hovedsageligt økonomi styring, gennemførelse af trintest, vikaradministration m.m.

Det forventes at ansøgeren er; lærer uddannet, 2 sproget (grønlandsk/dansk, ikke noget krav) og har administrativ og ledelsesmæssig erfaring.

 

Ansøgere, der kommer fra en tjenestemandsstilling, bevarer retten til denne ansættelsesform.

 

Løn- og ansættelsesforhold, herunder ret til bolig og bohaveflytning samt til- og fratrædelsesfrirejser, sker i henhold til de på tiltrædelsestidspunktet gældende aftaler mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfiannersut Kattuffiat (IMAK).

Oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende skoleinspektør Karin Lyngholm Hansen, telefon +299 947860 eller e-mail: klh@qaasuitsup.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med bilag, sendes senest den 3. april 2016.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl