Afdelingsleder til boenhed Qeqertarsuaq

Qaasuitsup Kommunia, Qeqertarsuaq søger en Leder til Boenheden “Ikinngutit” med tiltrædelse pr. 1 Maj 2016 eller efter nærmere aftale
Ansøgningsfrist:
25. april 2016
Sted:
Qeqertarsuaq
Løn:
Efter overindskomst

i Qaasuitsup Kommunia Qeqertarsuaq søger vi Afdelingsleder til boenhed 'Ikinngutit' 

Lederen for Boenheden er organisatorisk underlagt Socialchefen i Qeqertarsuaq

Ansvars- og arbejdsopgaver 

 • Sikre indsatsen overfor beboerne.
 • Være ansvarlig for koordinering af det daglige arbejde og den daglige ledelse af personale.
 • Iværksættelse af nødvendige foranstaltninger vedr. arbejdsgange og ressourceforbrug herunder arbejdsprogramlægning.
 • Være ansvarlig for boenheden og beboernes økonomi.
 • At deltage i personalemøder på hver af boenheden.
 • Varetage koordinering og planlægning af aktiviteter i boenheden.
 • Varetage det overordnede pædagogiske ansvar ift. alle beboerne.
 • Udarbejdelse af handleplaner og årsrapporter samt at sikre at disse bliver fulgt.
 • Åbne officielle breve, regninger m.m. til beboerne efter forud indhentet skriftlig tilladelse fra den enkelte beboer.
 • Udarbejde budgettet for boenheden.

Kvalifikationer 

 • Relevant faglig uddannelse, f.eks. pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, ergoterapeut eller lign.
 • Psykiatrisk erfaring.
 • Gode samarbejdsevner og loyalitet.
 • Kendskab til EDB på brugerniveau.
 • Kendskab til budgetplanlægning.
 • Erfaring med personaleledelse.
 

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkårene er i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

 

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Socialsouchefen Gerda B. Heilmann tlf. 92 29 10 eller E-mail gbhe@qaasuitsup.gl

Sidste ansøgningsfrist 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde Qaasuitsup Kommunia, senest den 25. April 2016

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl