Genopslag - Museumsassistent

Stillingen som museumsassistent i Qasigiannguit er ledig til besættelse 1. april 2016 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
23. marts 2016
Sted:
Qasigiannguit
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Qasigiannguit søger vi en museumsassistent til Museet  

Museumsassistenten vil referere til Museumslederen.

Arbejds- og ansvarsområder 

  • Assisterende opgaver omkring museumsopgaver jf. museumsloven.

  • Assisterende opgaver omkring styringen og udviklingen af projekt levende boplads.

  • Dagligt bygningstilsyn.

  • Deltage i museets åbninger og arrangementer.

Vi forventer 

  • Bachelor eller faglært i et relevant fag.

  • Alternativt god erfaring i museumsrelevant fagligt arbejde og/eller arbejde omkring kulturformidling.

  • Flersproget grønlandsk, dansk og engelsk.

  • Stabil, troværdig, åben og imødekommende, fleksibel.

  • Skiftende arbejdstider kan forekomme inkl. aften og weekend.

  • Sommerperioden er højsæson.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst.

 

Vi tilbyder et spændende job, hvor arbejdet giver dig indsigt i bevarelse og udvikling af Grønlands kulturarv og i formidling af Grønlands kulturhistorie og naturhistorie. Særligt vil du få indsigt i Qasigiannguits historie og lokalmuseets arbejde med indsamling, registrering bevarelse og formidling af denne.

 

Du skal være opmærksom på at skiftende arbejdstider kan forekomme inkl. aften- og weekend arbejde, samt sommerperioden er højsæson.

 

Der kan ikke anvises bolig stillingen.

 

Der er krav om ren Børneattest og straffeattest, ligesom du vil være underlagt tavshedspligt.

Kontakt 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Museumsleder Anne Mette Olsvig på tlf. 91 46 47, e-mail: amol@qaasuitsup.gl eller på www.qasmus.gl.

Ansøgingsfrist 

Ansøgning bilagt kopi af eksamensbeviser samt redegørelse for tidligere beskæftigelse og evt. udtalelser sendes til HR-Afdelingen, postboks 1023, 3952 Ilulissat, eller pr. e-mail: hr@qaasuitsup.gl senest den 23. marts 2016.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl