Direktør for Erhverv, Råstoffer og Turisme

Til videre udvikling af vores forvaltning indenfor erhverv, råstoffer og turisme søger vi en direktør som er visionær, erfaren med et godt overblik, strategisk stærk, som har en sund dømmekraft og politisk situationsfornemmelse, der kan indgå i et stærkt og dynamisk direktionsteam.
Ansøgningsfrist:
16. marts 2016
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Ilulissat søger vi Direktør for Erhverv, Råstoffer og Turisme 

Vi forventer at du har indgående erfaring og kendskab til Grønland, vores samfundsforhold, sprog og kultur, ligesom dobbeltsprogethed, dansk og grønlandsk, absolut er en fordel. Vi forventer endvidere at du kan begå dig på mindst yderligere et fremmedsprog, gerne engelsk, på et højt fagligt niveau. Erfaring fra politisk styrede organisationer og betjening af det politiske niveau.

Dine ansvarsområder bliver bl.a. 

 • Udarbejdelse af strategier og politikker: på de omfattede områder iht. den regionale udviklingsstrategi og dertil politisk besluttede indsatsområder i samarbejde med relevante interessenter.
 • Sikre erhvervsvenlige rammer for nye erhverv i kommunal regi og det eksisterende erhvervsliv således at de kan udvikle sig og forankres.
 • Arbejdsmarked og Erhvervsområdet: Piareersarfiit og derunder arbejdsmarked
 • Politisk betjening af: Udvalget for Erhverv, Råstoffer og Turisme og Udvalget for fangst- og fiskeri.
 • Overordnet ledelse indenfor ansvarsområde.
 • Økonomi: Budget & regnskab
 • Områdekontorer: Økonomiopfølgning, retningslinjer, afrapportering, rådgivning/vejledning

 

Du bliver en del af en direktion, hvis samlede opgaver er, at udarbejde oplæg til politik og strategi i forhold til det politiske niveaus visioner, sikre at politiske beslutninger udmøntes i konkrete handlinger, udvikle og implementere administrative retningslinjer og forretningsgange, sikre fælles adgang til viden gennem informationsteknologi, både over for borgere, erhvervslivet og medarbejdere og at sikre at den nødvendige kompetence er til rådighed, gennem rekruttering og videreuddannelse af personalet.

Som person er du 

 • god til at bevare overblikket, samt evner at tilrettelægge og strukturere din dagligdag i en funktion og organisation, der fortsat er under opbygning.
 • professionel og tillidsvækkende kontaktform med en høj etik og moral. 

Vi tilbyder 

 • et spændende og alsidigt job
 • et godt kollegialt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone og højt til loftet.
 • fleksible arbejdsforhold og familievenlige arbejdstider.
 • en passende bolig i en af grønlands smukkeste byer, med ideelle muligheder for et fritidsliv og enestående naturoplevelser, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning.

Løn- og ansættelse 

Stillingen er for tiden under klassificering.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Administrerende Direktør Hans Eriksen til

tlf. +299 947802 eller e-mail hae@qaasuitsup.gl.

Ansøgning 

Ansøgning bilagt kopier af eksamensbeviser og referencer sendes til: Qaasuitsup Kommunia, HR Afdelingen, Postboks 1023, 3952 Ilulissat, eller på e-mail til: hr@qaasuitsup.gl og skal være kommunen i hænde senest onsdag den 16. marts 2016.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl