Centerleder til Piareersarfik

Stillingen som Centerleder på Piareersarfik i Qeqertarsuaq opslås hermed ledig til besættelse pr. 1. maj 2016 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
13. marts 2016
Sted:
Qeqertarsuaq
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Qeqertarsuaq søger vi en Centerleder til Piareersarfik 

Piareersarfik varetager en række uddannelsesmæssige, vejledende, formidlende og registrerende opgaver for kommunen, brancheskoler og Grønlands Selvstyre, herunder iværksættelse, udvikling og drift af nye uddannelsesaktiviteter i tilknytning til uddannelses- og erhvervsintroduktion samt vejledning rettet mod personer, der ikke umiddelbart kan optages på en erhvervsuddannelse.

 

Piareersarfik skal ligeledes være rammen om kommunale kursus- og efteruddannelsesaktiviteter og dermed i indsatsen for borgernes udvikling.

 

Der søges en person, der i samarbejde med Qaasuitsup Kommunia, erhvervslivet, brancheskolerne og Selvstyret vil stå i spidsen for Piareersarfik i Qeqertarsuaq, der er fortsat er under udvikling.

Som afgørende forudsætninger forventer vi, at du 

 • Har en teoretisk uddannelse.
 • Er dobbeltsproget (da./grl.) og har gode sprogkundskaber både i tale og skriftligt.
 • Har erfaring fra en lignende stilling og har dermed ledelseserfaring.

 • Er initiativrig og har lyst til at deltage i skolens udvikling.
 • Virkelyst, overblik og gode samarbejdsevner.

 • Kan anvende IT-værktøjer på brugerniveau.
 • Ikke har problemer med alkohol og euforiserende stoffer.
 • Kan fremvise en ren straffeattest.

Vi tilbyder 

 • Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.
 • Der stiles i forhold til familiestørrelsen en umøbleret bolig til rådighed, for hvilken der betales husleje efter gældende regler.
 • Der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning fra hjemby efter gældende regler. Efter kontinuerlig ansættelse ydes fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning. Dette omfatter også medrejsende ægtefælle/samlever og børn under 18 år.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:  Fg. Direktør Bea Mølgaard Lennert pr. telefon 92 29 14 / 94 78 17 eller e-mail bmle@qaasuitsup.gl.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde senest den 13. marts 2016.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl