Genopslag - Barselsvikar som faglærer

Piareersarfik Qasigiannguit søger 1 AEU barselsvikar som faglærer til ansættelse snarest eller efter nærmere aftale. (Stilling som barselsvikar er tidsgrænset til og med slutningen af november 2016).
Ansøgningsfrist:
20. marts 2016
Sted:
Qasigiannguit
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Qasigiannguit søger vi en barselsvikar som faglærer i Piareersarfik 

Din nærmeste foresatte vil være Centerlederen i Piareersarfik.

Du skal kunne undervise i følgende fag 

 • Dansk
 • Grønlandsk
 • Engelsk
 • Matematik

Der vil også være andre fag bl.a. samfundsfag, IT, Tema og evt. fysik som du også skal undervise i.

 

Der undervises i modulopbygget AEU undervisning. Du skal have lyst til at arbejde med projektorienteret undervisning, så eleverne i Piareersarfik oplever undervisningen som meningsfuld og nærværende.

 

Planlægning af undervisningsforløb og undervisning foregår i tæt samarbejde med centerlederen og skolens øvrige undervisere, og det kræver, at du er god til:

 

 • At samarbejde
 • At tænke nyt og er iderig
 • At du har forståelse for mennesker med særlige behov

Vi tilbyder 

 • Efteruddannelse, bl.a. PG og faglæreruddannelse.
 • Ansættelse og aflønning sker efter den til stillingen gældende overenskomst mellem Atorfillit Kattuffiat og Grønlands Hjemmestyre.
 • Der stiles i forhold til familiestørrelsen en umøbleret bolig til rådighed, for hvilken der betales husleje efter gældende regler.
 • Der ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning fra hjemby efter gældende regler. Efter kontinuerlig ansættelse ydes fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning. Dette omfatter også medrejsende ægtefælle/samlever og børn under 18 år.

Vi forventer, at du 

 • Har en teoretisk uddannelse.
 • Har gode sprogkundskaber både mundtligt og skriftligt.
 • Har erfaring fra en lignende stilling. Det er dog ikke et krav.
 • Initiativrig og har lyst til at deltage i skolens udvikling.
 • Kan anvende IT-værktøjer på brugerniveau.
 • Ikke har problemer med alkohol og euforiserende stoffer.
 • Kan fremvise en ren straffeattest.

Oplysninger 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: Centerleder i Qasigiannguit Bodil Geisler tlf. 91 46 52.

Ansøgningsfrist 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i Qaasuitsup Kommunia i hænde senest den 20. marts 2016.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl