Tolk til Ilulissat Genopslag

Ledelsessekretariatet i Ilulissat søger Tolk/Oversætter
Ansøgningsfrist:
15. februar 2016
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overindskomst

Ledelsessekretariatet i Qaasuitsup Kommunia, Ilulissat, søger tolk/oversætter 

Stillingen ønskes besat pr. 01. Marts 2016, eller efter nærmere aftale.

Til stillingen, er primære opgaver følgende 

 • Mundtlig og skriftlig tolkning, og simultantolkning ved politikermøder samt internt og eksternt tolkning, primært i sprogene grønlandsk og dansk
 • Opgaveløsninger af andre opgaver i samarbejde med ledelsessekretariatet.
 • Sparring med overordnede omkring ledelse af opgavefordeling

Du er/har 

 • Uddannet tolk/oversætter eller kvalificeret, som samtidig kan dokumentere det.
 • Kendskab til EDB på brugerniveau.'
 • Administrationsmæssige evner.
 • Evner til selvstændigt arbejde.
 • Evner til at gennemføre uddelegerede opgaver, fleksibelt.
 • Gode samarbejdsevner.
 • Udadvendt, kollegial og humoristisk.
 • Loyal og kan holde på sin tavshedspligt
 • Serviceminded med gode kommunikative egenskaber
 • Kan bevare overblikket også i pressede situationer
 • Ordenssans
 • Erfaring med myndighedsbehandling og til styringsredskaber i den offentlige sektor
 • Gode samarbejdsrelationerLøn- og ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår vil ske efter gældende overenskomst med den til enhver gældende forhandlingsberettigede faglige organisation.

Der kan til stilling kunne anvises personalebolig, for hvilken betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

Information 

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Cheftolk Edvard Geisler, e-mail edge@qaasuitsup.gl telefon 94 78 12

Sidste frist 

Ansøgningen, mærket med ”Tolk”, bilagt kopi af uddannelsesbevis, tidligere beskæftigelser og udtalelser skal være HR-afdelingen i hænde senest, den 15. Februar 2016

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl