Sagbehandler for handicap

Qaasuitsup Kommunia søger Handicapsagsbehandler i Upernavik snarest muligt eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
1. februar 2016
Sted:
Upernavik
Løn:
Efter overindskomst

i Qaasuitsup Kommunia i Upernavik søger vi en Sagbehandler for Handicapområdet 

Stillingen har ingen ledelseskompetencer, men har tilsynsmyndighed og koordinering.

Indgår i team med økonomisk konsulent på handicapområdet og samtlige sagsbehandlere og støttepersonkoordinatorer på handicapområdet i afdelingerne, hvor din nærmeste chef er  Fagchef på socialområdet.

Stillingens hovedmål er bedre kvalitet af sagsbehandling på handicapområdet, herunder især i forbindelse med omfattelse af handicapforordningen og bevilling af hensigtsmæssige hjælpeforanstaltninger. I sin nuværende form er den alsidig og udfordrende, med mulighed for selvstændig prioritering af arbejdsopgaverne.

Ansvars- og arbejdsopgaver 

 • Sørger for at de indstillinger til socialudvalget eller nævn under den centrale forvaltning der vedrører handicapområdet bliver behandlet først i lokale teammøder og møder i lokale tværfaglige udvalg og videresendt til socialdirektørens sekretær og/eller fagchefen.
 • Socialudvalgets beslutninger eller andre beslutninger der er foretaget centralt i handicapsager bliver videresendt til de lokale afdelinger og behandlet i overensstemmelse med de trufne afgørelser.
 • Orienterer løbende om sit samarbejde med afdelingerne og eksterne samarbejdspartnere mht. individuelle handicapsager og foranstaltninger på handicapområdet.
 • Orienterer løbende om alle underretninger der er ankommet til de lokale socialafdelinger vedrørende mistanker om omsorgssvigt af handicappede børn, herunder vold i familier og seksuelle krænkelser. Sammen med konsulenten på børneområdet fører tilsyn med at underretningerne bliver behandlet lokalt af relevante sagsbehandlere. Orienterer om resultater af de undersøgelser der blev foretaget i sager der vedrører omsorgssvigt af handicappede børn.
 • Orienterer løbende om status på alle verserende undersøgelser ifølge med ansøgninger om omfattelse af handicapforordningen.
 • Orienterer løbende om al ny og opdateret dokumentation på handicapområdet herunder især socialrapporter, handleplaner og lignede.
 • Orienterer løbende om status på alle udbetalinger iht. Handicapforordningen, undtaget støttepersonordninger, og udarbejder statistik om dette.
 • Er tovholder mht. alle klagesager der vedrører sagsbehandling på handicapområdet, og har ansvar for at der afsendes den nødvendige dokumentation til klagemydighed.

Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres hos Afdelingslederen i Upernavik

Kvalifikationer 

 • Socialrådgiveruddannelse – Eller Suppleret af faglige kurser på handicapområdet.
 • Rådgivningsassistentuddannelse – Eller suppleret af faglige kurser på handicapområdet.
 • HK uddannelse – Eller suppleret af faglige kurser på socialjura området og handicapområdet.
 • Pædagoguddannelse – Eller suppleret af faglige kurser på socialjura området og handicapområdet.
 • Gerne dobbeltsproget, grønlandsk og dansk

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der kan anvises bolig til stillingen, efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Afdelingsleder

Sejer Kleemann telefon 96 48 04 e-mail: sekl@qaasuitsup.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 1. februar 2016

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl