Afdelingsleder SOC Ilulissat

Stillingen som afdelingsleder ved Qaasuitsup Kommunia opslåes til ansættelse
pr. 1. februar 2016 eller efter aftale
Ansøgningsfrist:
26. januar 2016
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overindskomst

i Qaasuitsup Kommunia i Ilulissat søger vi en afdelingsleder for Socialafdeling 

Stillingen er administrativt placeret i Ilulissat by og har ansvar over sociale anliggender i byen og dennes bygder

Følgende ansvar for de nærmeste personale ser blandt andet således ud 

 • Vejledning, opgavefordeling og rådgivning af afdelingsledere, især omkring sociale anliggender / økonomiske spørgsmål.
 • Deltagelse under ledergruppens og økonomiske sagsbehandleres møder.
 • Bekendtgørelser, meddelelser, orienteringer samt referater, nye priser, med vejledning, begrundelser, vedtægter, arbejdsgange samt ændringer ifm. sparringsrunde eller ressourcer fra hovedkontoret skal orienteres korrekt overfor lederne. Samt at sørge for at få beordrede opgaver implementeret straks.
 • Sørge for at sende referater, bemærkninger, kritik samt ideer og ønsker fra ledergruppen vedrørende sociale anliggender både til hovedkontoret og udvalget.
 • Sørge for udvikle ledere og personalet på det faglige område.
 • Andre ansvar ifm. stillingen

Ansvar overfor den nærmeste fremsatte 

 • Videresendelse af indstillinger fra socialforvaltningen til udvalget
 • Videresendelse af høringssvar vedrørende kommende nye love
 • Udarbejdelse af månedlige betalinger og regnskab. Evne til at ændre omplaceringer, bevare sparingsrunder, samt sørge for at udarbejde ansøgning om tillægsbevilling.
 • Koordinere budgetlægning og orientere om budget
 • Udarbejdelse af forskellige notater
 • Sagsbehandle klager
 • Mødedeltagelse

Egenskaber 

 • Uddannet socialrådgiver, eller andet lign. uddannelse, vilje at tage en socialrelateret uddannelse, samt ledererfaring
 • Skærpet prioritering samt skærpet undersøgelse
 • Ressourcestærk ledelse
 • Tillidsvirkende og foregangsmenneske
 • God empatisk
 • Har kommunikationsevner
 • Selvstændigt
 • Videresende viden
 • Psykisk robust
 • Omstillingsklar
 • Helhedsorienteret
 • God tilpasningsevne
 • Har erfaringer med juritiske regelssæt

Løn og ansættelsesforhold 

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overens-komst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig i henhold til det gældende overenskomster.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør for sociale anliggender, arbejdsmarked og forebyggelse ved Qaasuitsup Kommunia Henrik Soloy, mail heso@qaasuitsup.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgningen bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde Qaasuitsup Kommunia, HR afdeling, Postboks 1023, 3952 Ilulissat, senest den 26. januar 2016 eller til denne mail:

hr@qaasuitsup.gl

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl