Souchef for hjemmehjælpsleder

I Qaasuitsup Kommunia i Aasiaat søger souchef til Alderdoms- plejehjemmet og hjemmehjælps plejeordning med ansættelse snarest eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
15. december 2015
Sted:
Aasiaat
Løn:
Efter overenskomst

Alderdoms- / plejehjemmet og hjemmehjælps plejeforordning søger souchef 

Den integrerede Kommunale Plejeordning” er en sammenlægning af Kommunens Plejehjem + Hjemmehjælp samt Dagcenterfunktion med 6 dagklienter.

Souschefen v/Hjemmehjælpsregi er den medansvarlige for ledelsen for Hjemmehjælp, og er dermed Souschef for Hjemmehjælpsleders ansvarsområde.

Ledergruppen: Sygeplejefaglig Stedfortræder, Adm. Stedfortræder, Leder af Hjemmeplejen samt forstander.

Ansvarsområde 

Dit ansvarsområde er servicering af omkring 80 hjemmehjælps klienter i byen, samt bygdekonsulentfunktion (Ikamiut, Akunnaaq og Kitsissuarsuit).

Ligeledes har du til ansvar for ledelse af personale/hjemmehjælpere, herunder støttepersoner hos ældre borgere i byen, samt vand-solar-snerydder mand i byen.

Daglig ledelse af personale samt koordinering af hjemmehjælp hos klienter iht. det gældende retningslinier, herunder foretage vurderinger og tildeling af den service, der skal ydes hos den enkelte klient.

Deltager i tværfaglige møder i det respektive samarbejdspartnere.

Vore forventninger til dig 

 • Dine daglige arbejdsrutiner tilrettelægger du selv, og du skal på alle områder være den ledende, styrende og opsøgende ift. Det gældende retningslinier.
 • Du skal kunne lide en travl arbejdsdag, tilsat ”rådighedsvagten” – (=døgnvagt fra hjemmet m. tilkald) – flere dage ad gangen sammen med ledergruppen.
 • Du skal være den, der inspirerer til at videreudvikle, udforme og fastholde nogle gode pleje- og omsorgstraditioner, under hensyntagen til de grønlandske forhold.
 • Har erfaring/uddannelse inden for ledelse (er ikke et krav).
 • Har uddannelse inden for sundhedsfaglig område.

Primære opgaver / vore forventninger 

 • Planlægning / udvikling / evaluering af den overordnede hjemmehjælp/omsorg hos ældre borgere i byen.
 • Løbende tilsyn med vurdering samt opfølgning af den udførte hjemmehjælp/omsorg ift. Den enkelte ældre borger i byen.
 • Bestilling og administration af sygeplejeartikler (begrænset omfang).
 • Introduktion / oplæring af nye medarbejdere.
 • Undervisning / supervision / udvikling af personalet samt elever.
 • Udvikling af elevernes praktikuddannelse i hjemmehjælpsregi.
 • Deltager v/behov i pleje- og omsorgsopgaver hos den enkelte klient i byen.

Løn- og ansættelsesforhold 

Stillingen er aflønnet efter gældende overenskomst for sundhedsassistenter eller sygeplejersker og radiografer i Grønland.

Til- og fratrædelsesrejse, bohaveflytning iht. gældende regler.

Der stilles bolig til rådighed, husleje samt depositum betales iht. gældende regler.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest.

Nærmere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Afdelingsleder Judithe Petrussen på telefon +299 89 47 33.

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelsespapirer, autorisationsbevis og dokunmentation fra tidligere beskæftigelse fremsendes senest d. 15. december 2015.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl