Handicapkonsulent

Qaasuitsup Kommunia søger Handicapkonsulent til centrale forvaltning i Ilulissat med ansættelse pr. 1. december 2015 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
26. november 2015
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Ilulissat søger vi en handicapkonsulent 

Stillingen har ingen ledelseskompetencer, men har tilsynsmyndighed og koordinering.

Indgår i team med økonomisk konsulent på handicapområdet og samtlige sagsbehandlere og støttepersonkoordinatorer på handicapområdet i afdelingerne, hvor din nærmeste chef er  Fagchef på socialområdet.

Stillingens hovedmål er bedre kvalitet af sagsbehandling på handicapområdet, herunder især i forbindelse med omfattelse af handicapforordningen og bevilling af hensigtsmæssige hjælpeforanstaltninger. I sin nuværende form er den alsidig og udfordrende, med mulighed for selvstændig prioritering af arbejdsopgaverne.

Ansvars- og arbejdsopgaver 

 • Sørger for at de indstillinger til socialudvalget eller nævn under den centrale forvaltning der vedrører handicapområdet bliver behandlet først i lokale teammøder og møder i lokale tværfaglige udvalg og videresendt til socialdirektørens sekretær og/eller fagchefen.
 • Socialudvalgets beslutninger eller andre beslutninger der er foretaget centralt i handicapsager bliver videresendt til de lokale afdelinger og behandlet i overensstemmelse med de trufne afgørelser.
 • Orienterer løbende om sit samarbejde med afdelingerne og eksterne samarbejdspartnere mht. individuelle handicapsager og foranstaltninger på handicapområdet.
 • Orienterer løbende om alle underretninger der er ankommet til de lokale socialafdelinger vedrørende mistanker om omsorgssvigt af handicappede børn, herunder vold i familier og seksuelle krænkelser. Sammen med konsulenten på børneområdet fører tilsyn med at underretningerne bliver behandlet lokalt af relevante sagsbehandlere. Orienterer om resultater af de undersøgelser der blev foretaget i sager der vedrører omsorgssvigt af handicappede børn.
 • Orienterer løbende om status på alle verserende undersøgelser ifølge med ansøgninger om omfattelse af handicapforordningen.
 • Bidrager med rådgivning til personalemæssige spørgsmål på handicapområdet i kommunen; herunder i forbindelse med ansættelser, advarsler, afskedigelser, tilpasning af stillingsbeskrivelser, osv.
 • Er tovholder for telefonkonferencer og netværksmøder med sagsbehandlere og støttepersonkoordinatorer i afdelingerne og den økonomiske konsulent på handicapområdet i den centrale socialforvaltning.
 • Diverse ad hoc opgaver.

Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres hos Direktøren ved Social og forebyggelse i Ilulissat.

Kvalifikationer: (eller vilje til at tag således kurser) 

 • Socialrådgiveruddannelse – Eller Suppleret af faglige kurser på handicapområdet.
 • Rådgivningsassistentuddannelse – Eller suppleret af faglige kurser på handicapområdet.
 • HK uddannelse – Eller suppleret af faglige kurser på socialjura området og handicapområdet.
 • Pædagoguddannelse – Eller suppleret af faglige kurser på socialjura området og handicapområdet.
 • Gerne dobbeltsproget, grønlandsk og dansk.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der kan anvises bolig til stillingen, efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes ved henvendelse til Fagchef for ældre, hjemmehjælp og handicappede Kesia Rasmussen telefon 94 78 90 e-mail: kera@qaasuitsup.gl 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 26. november 2015.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl