Genopslag - Direktør for Kultur, Undervisning og Fritidsområdet

Stillingen som Direktør for Kultur, Undervisning og Fritidsområdet i Qaasuitsup Kommunia genopslås hermed til besættelse pr. 1. december 2015 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
17. november 2015
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

Direktør for kultur, undervisning og fritidsområdet 


Stillingens ansvars- og kompetenceområder 

Stillingen indebærer ansvaret for:

 • Dagligtilbudsområdet
 • Folkeskoleområdet
 • PPR
 • Kultur- og Fritidsområdet
 • Politisk betjening af Udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid
 • Udarbejdelse af strategier og politikker vedrørende de omfattede områder

Bidrag til det politiske system:

 • Sekretær for udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid
 • Ansvarlig for kontrakten til eksterne samarbejdspartnere
 • Udarbejdelse af udkast til politik og strategi til politiske udvalg
 • Udarbejdelse af revision af kompetenceplaner til politisk beslutning

Bidrag i ledelsesmæssig sammenhæng:

 • Deltagelse i direktionens daglige arbejde og de løbende direktionsmøder
 • Sparringspartner og rådgiver for borgmester, udvalgsformand og den øvrige direktion på kompetenceområderne

Bidrag i forhold til stabs- og borgerservicefunktionerne:

 • Personaleansvarlig for områdets samlede stabsfunktion
 • Ansvarlig for at gældende lovgivning overholdes
 • Ansvarlig for, at de politisk vedtagne strategier udføres som besluttet
 • Ansvarlig for en kompetent og korrekt rådgivning af borgerservicecentre

Stillingen refererer direkte til den Administrerende Direktør og der kræves et tæt samarbejde med de øvrige forvaltningsdirektører.

Ansøgeren vil indgå i direktionen, hvor der er et velfungerende og uhøjtideligt samarbejde.

Ønskede kvalifikationer 

Det forventes, at ansøgeren har en kompetencegivende uddannelse inden for undervisningsområdet i bred forstand eller en tilsvarende relevant uddannelse med særlig fokus på ledelse, strategi og erfaring fra arbejdet i en politisk ledet organisation. Det er vigtigt, at ansøgeren besidder evnen til at samarbejde på tværs af organisationen og evnen til at bevare overblikket i pressede situationer.

Ansøgeren skal kunne iværksætte et godt samarbejde i et dobbeltkulturelt miljø, hvor der lægges lige så stor vægt på kvalifikationer som på menneskelige egenskaber.

Følgende kvalifikationer vægtes:

 • Længerevarende erfaring fra ansættelse i en politisk ledet organisation
 • Grundigt kendskab til grønlandske forhold – især i Nordgrønland – samt kendskab til relevant lovgivning i Grønland
 • Kultur- og menneskeforståelse med fokus på de specielle forhold, der gør sig gældende i et dobbeltsproget samfund
 • Beherskelse af grønlandsk, engelsk og dansk
 • Gode kommunikationsevner

Løn- og ansættelsesforhold 

Ansættelsen vil ske i henhold til IMAK´s aftaler og overenskomster.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest.

Evt. yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til den Administrerende Direktør Hans Eriksen på e-mail: hae@qaasuitsup.gl eller på telefon + 299 94 78 02.

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 17. november 2015.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl