UNESCO Site manager til Ilulissat

Vil du gerne arbejde i verdens arealmæssigt største kommune? I en by fuld af liv og med mange aktivitetsmuligheder og ikke mindst en attraktiv destination for turister med mange gode aktivitetsmuligheder i fritiden, også inden for idrætten.
Ansøgningsfrist:
25. oktober 2015
Sted:
Ilulissat
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Ilulissat søger vi en UNESCO Site manager 

Vi ønsker stillingen som Unesco Site Manager til Isfjordskontoret besat pr. 1. november 2015, eller efter nærmere aftale. Stillingen er placeret i Qaasuitsup Kommunias hovedkontor i Ilulissat, hvor din nærmeste chef vil være Direktøren for Erhverv, Arbejdsmarked og Piareersarfiit.

Forvaltningen af Verdensarvsområdet 

Forvaltningen af Ilulissat Isfjord sker ud fra ”Forvaltningsplanen for Verdensarvsområdet Ilulissat Isfjord”.

Det overordnede mål med forvaltningsplanen er at beskytte de værdier, der ligger bag optagelsen af Ilulissat Isfjord på Verdensarvslisten.

Forvaltningen af Ilulissat Isfjord sker i samarbejde mellem Ilulissat Isfjordskontor, Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø under Grønlands Selvstyre og Kulturarvsstyrelsen i Danmark.

Ilulissat Isfjordskontor, der hører under Qaasuitsup Kommunia, er ansvarlig for tilsyn og den daglig drift af verdensarvsområdet.

Arbejds- og ansvarsområdet vil bl.a. være 

 • Information og formidling om Ilulissat Isfjord (ansvarlig for udarbejdelsen af skilte, brochure, plakater, video, tv-udsendelser, hjemmeside, undervisningsmateriale, guideseminar).
 • Forvaltningsplan for Verdensarvsområdet (medvirke til udarbejdelsen, implementeringen, årlig evaluering og forslag til eventuelle justeringer over for Miljø- og Naturstyrelsen, samt den daglige forvaltning).
 • Fundraising (skaffe midler til de forskellige tiltag, lave budgetter, regnskaber og rapporter).
 • Økonomi og budgetstyring.
 • Projektstyring.
 • Opsyn med Verdensarvsområdet (vejlede Park Rangeren).
 • Involvere borgerne i forskellige aktiviteter, forebygge og løse konflikter om brug af området, afholde årlig ”Isfjordsdag”, inddragelse af skoler.
 • Monitering (indsamle materiale, evaluere og justere monitoreringsrapport).
 • Kommunens kontakt til pressen omkring Verdensarvsområdet, pressemeddelelser.
 • Officielle besøg med relation til Isfjorden (præsentationer, møder og fremvisning).
 • Høringssvar til Selvstyret i forbindelse med tilladelser og dispensationer indenfor Verdensarvsområdet.
 • Medlem af Styregruppen for Ilulissat Isfjord.
 • Holde opsyn med natur- og kulturværdier i området.
 • Holde opsyn med udviklingstendenser i området.
 • Vejlede og informere brugere/besøgende.
 • Hjælpe med diverse administrative opgaver i vinterhalvåret.
 • Kontrollere, rapportere og reagere på brud på lovgivningen.
 • Diverse Ad Hoc opgaver

Vi forventer 

 • At du har en kompetencegivende uddannelse inden for området.
 • Vi ønsker endvidere at du har kendskab til grønlandske forhold.
 • At du sprogligt behersker grønlandsk, dansk og engelsk.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold, herunder ret til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid på stedet gældende regler.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter ansættelsesmyndigheden vil rekvirere disse hos Rigspolitiet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fungerende Direktør for Erhverv, Arbejdsmarked Bea Mølgaard Lennert, telefon 92 29 14 eller pr. mail: bmle@qaasuitsup.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 25. oktober 2015.

Ansøgning sendes til 

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl