Leder af elevhjemmet

Stillingen som daglig leder af Elevhjemmet i Uummannaq opslås ledig til besættelse pr. 1. december 2015 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist:
29. oktober 2015
Sted:
Uummannaq
Løn:
Efter overenskomst

I Qaasuitsup Kommunia i Uummannaq søger vi en leder af elevhjemmet 

Elevhjemmet Uummannaq optager elever fra Uummannaq’s bygder der følger skolegangen i 9. og 10. klasse på Atuarfk Edvard Kruse.

Ud over den daglige leder af elevhjemmet er der ansat 3 pæd. Medhjælpere, 1 køkkenpersonale, 1 rengøringspersonale.

Til stillingen er der tilknyttet tjenestebolig med bopælspligt.

Nærmeste foresatte er viceskoleinspektøren på Atuarfik Edvard Kruse.

Lederen aflønnes til den enhver tid gældende overenskomst. Der må påregnes weekend arbejde samt evt. rådighedsvagter/nattevagter.

Arbejdsopgaver indeholder bl.a. 

 • Tilsyn og vejledning af beboerne i elevhjemmet.
 • På vegne af forældre sørge for flg.:
 • Tilsyn med elevernes skolegang – Kontakt til forældre og skolen.
 • Administrative opgaver – udarbejdelse af vagtplaner o.l.
 • Personaleledelse
 • Økonomi/budget ansvarlig i samarbejde med ledelsen på Atuarfik Edvard Kruse.

Ønskede kvalifikationer 

Vi ønsker ansøgere med pædagoguddannelse eller med socialmedhjælper uddannelse suppleret af kurser inden for socialområdet-børn/unge området.

 • Har erfaring fra pædagogisk arbejde med målgruppen børn/unge
 • Har erfaring fra socialområdet især omkring vejledning forældre/børn
 • Selvstændig
 • Tålmodig og tolerant
 • Psykisk robust
 • Konflikt håndtering
 • Fleksibilitet og vilje til udvikling

Børneattest 

 • Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har indhentet en børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattesten fra Rigspolitiet.

Ansøgningsfrist 

Ansøgning bilagt CV og kopier af eksamensbeviser, referencer sendes til Atuarfik Edvard Kruse, 3961 Uummannaq senest 29. oktober 2015.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Atuarfik Edvard Kruse – Uummannaq.

Tlf.: 95 45 40 eller pr. mail til jegu@qaasuitsup.gl.

Ansøgning sendes til 

Qaasuitsup Kommunia

HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat

Eller pr. mail: hr@qaasuitsup.gl