Genopslag: Assistent for driftsleder i forbrændingsanlægget

Qaasuitsup Kommunia Ilulissat genopslår hermed stillingen som assistent for driftsleder i forbrændingsanlægget med tiltrædelse pr. 1. november 2015 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
8. oktober 2015
Sted:
Ilulissat
Tiltrædelsesdato:
1. november 2015
Løn:
Aflønning vil ske efter overenskomst

Assistent for driftsleder i forbrændingsanlægget 

Qaasuitsup Kommunia Ilulissat genopslår hermed stillingen som assistent for driftsleder i forbrændingsanlægget med tiltrædelse pr. 1. november 2015 eller efter nærmere aftale.

Souschefens primære opgaver er:
  • Drift og vedligeholdelse af forbrændingsanlægget
  • Drift og vedligeholdelse af undercentraler som er i tilknytning af fjernvarmeledningsnettet
  • Den primære del og undercentraler hvori der er indgået aftale om drift- og vedligeholdelse
  • Planlægning mht. personale og ansvarsfordeling
  • Ad hoc reparationer af maskinel, samt tilsyn og oprydning af dump og jerndump

Krav til souschefen:
  • Uddannelse som smede – automekaniker
  • Uddannelse som vvs-installatør

Løn- og ansættelsesforhold:
Aflønning sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der må påregnes vagter hver 2. weekend, ligesom der må påregnes aften- og nattevagter samt vagter på helligdage, iht. fastsat vagtskema.

Der stilles ikke personalebolig til rådighed.

Yderligere oplysninger vedr. stillingen kan fås ved henvendelse til driftsleder Mathias Mølgaard på tlf.: 53 23 83 eller driftsansvarlig for Ilulissat og tilhørende bygder, Hellene Sofie Sandgreen, på tlf. 94 78 77.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere og nuværende beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser og udtalelser fremsendes senest den 8. oktober 2015 til email: qaasu_hr@qaasuitsup.gl

Eller pr. post til:
Qaasuitsup Kommunia
Att. HR-afdelingen
Postboks 1023
3952 Ilulissat