Teamleder for Børn- og Unge samt Familieområdet

Socialafdelingen i Ilulissat søger Teamleder for Børn- og Unge samt Familieområdet
Ansøgningsfrist:
27. september 2015
Sted:
Ilulissat
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2015
Løn:
Efter overenskomst

Teamleder til Socialafdelingen i Ilulissat 

Stillingen som teamleder i Socialafdelingen i Ilulissat er ledig til ansættelse pr. 1. oktober 2015 eller efter nærmere aftale.

Nærmeste foresatte er afdelingslederen i Ilulissat Socialforvaltning og nærmeste medarbejdere er sagsbehandlerne indenfor Børn- og Unge samt Familieområdet.

Dit ansvarsområde bliver at give løbende orienteringer til Afdelingslederen i Socialafdelingen om verserende undersøgelser og om al ny og opdateret dokumentation på børneområdet herunder især, socialrapporter, handleplaner og lignende og om status på alle igangværende anbringelser, samt statistiske opgaver.

Du vil have ansvar for at lede, råd- og vejlede og føre tilsyn med sagsbehandlerne i deres sagsbehandling indenfor børn og unge samt familieområdet i Ilulissat og i dets bygder med udgangspunkt i den grønlandske sociallovgivning. Du skal deltage aktivt i sagsbehandlingen af de komplicerede sager og sikre at alle underretninger, der er ankommet til socialforvaltningen bliver sagsbehandlet og handlet på. Varetage tværfagligt samarbejdsgruppemøder og 'tidligindsats' for gravide familier. Sørger for indstillinger til Socialudvalget. Foretage løbende orienteringer. Overvåge løbende udgifter og deltage aktivt i budgetlægningen indenfor børn og ungeområdet. Du skal ligeledes deltage i den lokale socialvagtordning.

Ønskede kvalifikationer 

 • En socialrådgiveruddannelse – helst suppleret med ledelsesuddannelse og som har ledelseserfaring, eller har vilje til at tage således en lederuddannelse. Dog kan andre med en rådgivningsuddannelse – som har vilje til at tage således kurser komme med i betragtning til stillingen.
 • Have kendskab til Børn-og Unge Strategien og dets målsætning.
 • Have erfaring i administration af retsregler på børneområdet.
 • Have erfaring med at arbejdet med overordnet styring indenfor sagsbehandling af børn og ungeområdet i samarbejde med sagsbehandlerne og med eksterne samarbejdspartnere samt i samarbejde med foresatte.
 • Psykisk robust, systematisk og analytisk.
 • Stærke ledelseserfaringer.
 • Erfaring med konfliktløsninger i forbindelse med håndtering af konflikter og kritik.
 • Pålidelig, empatiske evner og foregangseksempel jf. dekorums krav.
 • Gode kommunikationsevner og gennemslagskraft.
 • Ansvarlig, positiv, have proaktiv tilgang til opgaverne og evne at implementer nye forordninger og nye metoder i sagsbehandlingen indenfor området.
 • Omstillingsparathed, helhedsorienteret og fleksibel.
 • Diverse ad hoc opgaver.

Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres hos Afdelingslederen ved Socialafdeling i Ilulissat.

Løn- og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fg. afdelingsleder for Socialafdelingen i Ilulissat Enniki Thorning tlf. 94 78 58 e-mail eth@qaasuitsup.gl

Ansøgningsfrist 

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v., skal være HR-afdelingen i hænde senest den 27. september 2015.