Teamleder for børn- og unge samt familieområdet

Stillingen som teamleder i Ilulissat er ledig til ansættelse pr. 1. oktober 2015 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
27. september 2015
Sted:
Ilulissat

Teamleder i socialkontoret 

Stillingen som teamleder i Ilulissat er ledig til ansættelse pr. 1. oktober 2015 eller efter nærmere aftale.

Nærmeste foresatte er afdelingslederen i Ilulissat Socialforvaltning og nærmeste medarbejdere er sagsbehandlerne indenfor Børn-og Unge samt Familieområdet. Dit ansvarsområde bliver at give løbende orienteringer til Afdelingslederen i Socialafdelingen om verserende undersøgelser og om al ny og opdateret dokumentation på børneområdet herunder især, socialrapporter, handleplaner og lignende og om status på alle igangværende anbringelser, samt statistiske opgaver.

Du vil have ansvar for at lede, råd-og vejlede og føre tilsyn med sagsbehandlerne i deres sagsbehandling indenfor børn og unge samt familieområdet med udgangspunkt i den grønlandske sociallovgivning i Ilulissat og i dets bygder. Du skal deltage aktivt i sagsbehandlingen af de komplicerede sager og sikre at alle underretninger, der er ankommet til socialforvaltningen bliver sagsbehandlet og handlet på. Varetage tværfagligt samarbejdsgruppemøder og ”Tidligt indsats for gravide familier. Sørger for indstillinger til Socialudvalget. Foretage løbende orienteringer. Overvåge løbende udgifter og deltage aktivt i budget lægningen indenfor børn og ungeområdet. Du skal ligeledes deltage i den lokale socialvagtordning.

Stillingen ønskes besat af med følgende kvalifikationer

 • En socialrådgiveruddannelse – helst suppleret med ledelsesuddannelse og som har ledelseserfaring, eller har vilje til at tage således en lederuddannelse. Dog kan andre med en rådgivningsuddannelse – som har vilje til at tage således kurser komme med i betragtning til stillingen
 • Have kendskab til Børn-og Unge Strategien og dets målsætning
 • Have erfaring i administration af retsregler på børneområdet
 • Have erfaring med at arbejdet med overordnet styring indenfor sagsbehandling af børn og ungeområdet i samarbejde med sagsbehandlerne og med eksterne samarbejdspartnere samt i samarbejde med foresatte
 • Psykisk robust, systematisk og analytisk
 • Stærke ledelseserfaringer
 • Erfaring med konfliktløsninger i forbindelse med håndtering af konflikter og kritik
 • Pålidelig, empatiske evner og foregangseksempel jf. dekorums krav
 • Gode kommunikationsevner og gennemslagskraft
 • Ansvarlig, positiv, have proaktiv tilgang til opgaverne og evne at implementer nye forordninger og nye metoder i sagsbehandlingen indenfor området
 • Omstillingsparathed, helhedsorienteret og fleksibel
 • Diverse ad hoc opgaver

Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse der kan rekvireres hos Afdelingslederen ved Socialafdeling i Ilulissat.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fg. Afdelingslederen for Socialafdelingen i Ilulissat Enniki Thorning tlf. 94 78 58 e-mail eth@qaasuitsup.gl.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen senest den 27. september 2015.

Ansøgninger med vedlagt uddannelsespapirer og CV fremsendes til følgende mail adresse: qaasu_hr@qaasuitsup.gl skrives således: qaasu_hr@qaasuitsup.gl.

Ansøgninger der sendes via posten bedes fremsendt til følgende adresse:

Qaasuitsup Kommunia

Att. HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat