Ledende psykolog

Ansøgningsfrist:
21. september 2015
Sted:
Ilulissat
Tiltrædelsesdato:
15. oktober 2015

PPR-NORD i Ilulissat søger ledende psykolog

PPR-Nord er hjemmehørende i Ilulissat i Qaasuitsup Kommunia og er ansvarlig for den pædagogisk psykologiske rådgivning.

Ud over skolerne i Ilulissat betjenes skolerne i Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qeqertarsuaq, Qasigiannguit, Aasiaat og Kangaatsiaq, samt tilhørende bygder.

PPR-Nord varetager opgaver inden for både skole- og småbørnsområdet.

Kontoret er normeret med 7 stillinger: Fire psykologer, heraf en ledende, to pædagogiske konsulenter og en kontorfuldmægtig.

PPR-Nord varetager opgaver inden for både skole- og småbørnsområdet.

Lederen har ansvaret for PPR's budget og regnskab, planlægning af tjenesterejser samt godkendelse og ajourføring af den vidtgående specialundervisning.

Lederen sikrer kommunikationen mellem byernes skoler og PPR, og har ansvaret for det årlige seminar for rådgivningslærerne i distriktet.

Hertil kommer ansvaret for de løbende ledelsesfunktioner på kontoret, ferieopgørelser, personalemøder, konsulent- og psykologmøder, MUS-samtaler, ansættelse af personale samt supervision af medarbejdere.

Arbejdet på PPR-Nord indebærer en del rejsevirksomhed, idet det tilstræbes, at alle byer inden for ansvarsområdet besøges 2 gange årligt.

Vi tilbyder

  • et udfordrende, alsidige og spændende job med gode muligheder for personlig og faglig udvikling
  • en velfungerende arbejdsplads med kontorfællesskab
  • supervision og sparring
  • en storslået natur med rige muligheder inden for vandring, sejlads, hundehold, skisport, jagt, fiskeri mm.
  • en moderne by med forskellige kulturelle tilbud.

Den rette ansøger

  • er parat til at arbejde i et system, som bygger på grønlandsk sprog og kultur
  • har ledelsesmæssig erfaring
  • har erfaring fra pædagogisk psykologisk arbejde med børn og unge
  • er robust og kan arbejde selvstændigt og fleksibelt i forhold til mangeartede opgaver

Ansættelse sker efter overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl.

For ansøgere, der i forvejen er tjenestemænd, kan denne ansættelsesform videreføres.

Ansættelse vil evt. kunne ske efter Aftale om ansættelse på særlige åremålsvilkår. Det betyder i praksis, at den ansatte og dennes familie, efter hver 12 måneders ansættelse, ydes en feriefrirejse efter de gældende regler. Desuden ydes et fratrædelsesbeløb (18.000 kr. pr. ansættelsesår på 1991-niveau), som indsættes på en lukket konto. Fratrædelsesbeløbet udbetales efter ansættelses ophør.

Der anvises personalebolig, for hvilken der betales husleje, depositum mv. efter de til enhver tid gældende regler. Der må forventes ventetid på anvisning af permanent bolig på grund af boligsituationen, hvorfor der må påregnes indkvartering i vakantbolig i en periode.

Der ydes tiltrædelsesrejse og bohaveflytning efter gældende regler.

Personer, som er ansat i offentlige stillinger i Danmark, kan ydes orlov ved ansættelse i Grønland.

Stillingen ønskes besat 15. oktober eller efter aftale.

Kontakt leder af PPR-Nord Inge Staub Nielsen  isn@qaasuitsuo.gl eller fagchef Christian Jensen chje@qaasuitsup.gl for yderligere oplysninger vedrørende stillingen og arbejdet i Grønland.

Ansøgningsfristen er 21. september 2015 og ansøgning samt kopi af relevante bilag sendes til Inge Staub Nielsen, PPR-Nord, Box 230, 3952 Ilulissat eller elektronisk til isn@qaasuitsup.gl