Juunarsip Atuarfia søger en ny souschef

Ansøgningsfrist:
25. september 2015
Sted:
Qasigiannguit
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2015

Juunarsip Atuarfia søger en viceskoleinspektør pr. 1.oktober 2015 eller snarest.

Skolen har 160 elever og 24 medarbejdere. Skolen består af skoleleder, viceskoleinspektør, og er afdelings opdelt i tre afd. Til skolen er der tilknyttet to pedeller og tre rengøringsfolk.

For at skabe den bedste skole har vi på Juunarsip Atuarfia fokus på:

-          læring og trivsel

-          udvikling af kerneopgaverne, herunder arbejdet med inklusion

-          samarbejde med forældrene vægtes højt, for at nå se fastsatte mål

Vi søger en leder med relevant uddannelsesmæssig baggrund, som har ledelseserfaring fra folkeskolen, og som kan deltage aktivt i samarbejde på tværs af faggrupper – både internt og eksternt.

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer

 • Helhedsorienteret
 • God til at kommunikere og prioritere
 • Lytte og bruge medarbejdernes forskelligheder og ideer
 • Udviklingsorienteret
 • Loyal og proaktiv sparringspartner i ledelsesteamet
 • Erfaring med IT
 • Du skal også have lyst til tværfagligt samarbejde og kunne bevare overblikket, når der er travlhed
 • Er læreruddannet og har en god undervisningserfaring
 • Vil være synlig, gå foran og være en god rollemodel for andre

Dine arbejdsområder vil blandt andet være:

 • Administration i forhold til personale, opgavebeskrivelser, skema
 • Pædagogisk udvikling i tæt samarbejde med ledelsesteamet, medarbejder, elevråd, og skolebestyrelse
 • Løbende økonomiopfølgning og budgetplanlægning
 • Planlægning, gennemførelse og evaluering af test og prøver
 • Vikardækning ved sygdom og fravær

Ansættelse vil ske i henhold til overenskomst af 27. august 2014 mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK, for lærere i folkeskolen i Grønland m.fl. og Hovedaftale af 28. oktober 1998 mellem Naalakkersuisut og Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, IMAK.

Der indhentes straffeattest og børneattest.

Spørgsmål og henvendelser til stilling kan ske hos Led. Skoleinsp. Rakel Sandgreen pr. mail rsa@qaasuitsup.gl eller mobil: 54 06 07, skolens tlf. nr. 91 46 33 eller fax: 91 15 33.

Ansøgning med relevante bilag sendes til ovenstående e mail adresse eller skolens fax. senest 25. september 2015.