Genopslag Miljøarbejder til Kangaatsiaq.

Qaasuitsup Kommunia Kangaatsiaq søger miljøarbejder med ansættelse pr. 1. oktober 2015 eller efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist:
21. september 2015
Sted:
Kangaatsiaq
Tiltrædelsesdato:
1. oktober 2015

Miljømedarbejderens opgaver vil være forebyggende virksomhed blandt børn- og unge samt familier i Kangaatsiaq by.

Din nærmeste foresatte vil være Familiehusets leder i Kangaatsiaq.

Miljømedarbejderen arbejder tæt sammen med familievejlederen, og indgår i team med ansatte i det lokale familiehus og i øvrigt personale på børneområdet i distriktet.

Vi ønsker en person som kan arbejde selvstændigt, loyalt og som har gode kommunikative egenskaber, samt en person som er stabil, både arbejdsmæssigt og psykisk.

Som miljøarbejder vil du bl.a. arbejde med følgende opgaver:

  • Miljøarbejderen skal følge med i barnets/den unges dagligdag og lægge deres arbejde med udgangspunkt i vedkommendes problemer
  • Miljømedarbejderen skal undersøge barnets/den unges omgivelser og finde ud af hvor vedkommendes problemer er, ligesom miljømedarbejderen sammen med socialkontoret og vedkommendes forældre skal forsøge at løse barnets eller den unges problemer
  • Hvis klienten har begået kriminalitet skal miljømedarbejderen med udgangspunkt i vedkommendes fritidsinteresser forsøge at lave sunde tiltag for personen
  • Hvis barnet/den unge er omsorgssvigtet af sine forældre skal miljømedarbejderen sørge for at vedkommende kommer på skole/arbejde
  • Miljømedarbejderen skal sørge for at klienten er hygiejnisk samt at vedkommende bliver bespist tilfredsstillende
  • Hvis klientens forældre/plejeforældre ikke har resurser nok, skal miljømedarbejderen sørge for at komme i kontakt med klientens skole-/arbejdsplads
  • Miljømedarbejderen skal efter behov samarbejde med sundhedsvæsenet, politiet og forebyggende virksomheder
  • Miljømedarbejderen skal realisere handlingsplaner

Du skal regne med skiftende arbejdstider, alt efter hvad barnets/den unge har behov for.

Derudover henvises der til de for stillingen beskrevne ansvars- og stillingsbeskrivelse, der kan rekvireres hos afdelingslederen ved socialkontoret i Kangaatsiaq.

Ønskede kvalifikationer

  • Socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse, eller pædagogisk uddannelse 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold, sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

Der kan ikke anvises personalebolig.

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende offentlig straffeattest og børneattest, som indhentes af arbejdsgiveren hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøgeren.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingslederen ved socialkontoret i Kangaatsiaq, Ane Grethe Filemonsen, tlf.: 87 21 32, eller mail: agfi@qaasuitsup.gl.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt kopi af eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde senest den 21. september 2015.

Ansøgninger vedlagt uddannelsespapirer og CV sendes til følgende mailadresse: qaasu_hr@qaasuitsup.gl.

Ansøgninger med tilhørende bilag, der sendes via posten, bedes sendt til følgende adresse:

Qaasuitsup Kommunia

Att. HR-afdelingen

Postboks 1023

3952 Ilulissat