Politik

Politisk arbejde i kommunalbestyrelsen og i kommunens politiske udvalg.