Udvalg for Social og Familieanliggender

Udvalget har 5 medlemmer.

Udvalget for Social og Familie varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:

 • Fripladser på daginstitutionsområdet
 • Hjælpeforanstaltninger for børn og unge, herunder institutionsophold
 • Socialt forebyggelsesarbejde
 • Førtidspension
 • Underholdsbidrag
 • Offentlig hjælp
 • Andre sociale ydelser
 • Ældreforsorg, alderdomshjem og aldersrenteboliger 
 • Handicapområdet, herunder boenheder
 • Andre sociale ydelser, herunder krisecentret 
 • Planlægning af sociale anlægsopgaver
 • Planlægning af hjemtagelse, alkoholområdet, handicapområdet, døgninstitutioner, (reformen)
 • Drift af bygninger under udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om sociale strategier og politiker, i samarbejde med økonomiudvalget.

Medlemmer

 • Enok Sandgreen (Siumut), Formand
 • Jørgen Kruse (Siumut)
 • Kristian Jeremiassen (Inuit Ataqatigiit)
 • Naja Petersen (Atassut)
 • Edvard Im. Kristiansen (Inuit Ataqatigiit)