Udvalg for Kultur, Undervisning, Fritid og Børneområdet

Udvalget har 5 medlemmer.

Udvalget for Kultur, Undervisning og Fritid varetager den umiddelbare forvaltning af områder:

 • Daginstitutionsområdet for børn og unge, vuggestuer, børnehaver og fritidshjem
 • Dagpleje
 • Skolevæsenet, herunder kollegier
 • Fritidsundervisning
 • Biblioteksvæsen
 • Museer
 • Kulturelle og oplysende virksomheder
 • Tilskud til forenings- og idrætsformål
 • Idræts- og kulturhaller
 • Piareersarfiit
 • Vejlederfunktioner og introduktionsskoleområdet
 • Planlægning af hjemtagelse, PPR, (reformen)
 • Drift af bygninger under udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen via økonomiudvalget om:

 • Kommunens kulturpolitik
 • Retningslinjer for tilskud til forenings- og idrætsformål

Medlemmer

 • Kristian Broberg (Siumut)
 • Jens Immanuelsen (Siumut)
 • Jens Kristian Therkildsen (Siumut)
 • Naja Petersen (Atassut)
 • Hans Aronsen (Inuit Ataqatigiit)