Udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø

Udvalget har 5 medlemmer.

Udvalget for Infrastruktur, Anlæg og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:

 • Veje, broer og trapper
 • Renholdelse inkl. snerydning
 • Forvaltning af levende ressourcer, i samarbejde med Udvalget for
  Levende Ressourcer
 • Kommunale virksomheder, herunder faglig og logistisk support til bygderne
 • Brandvæsen
 • Øvrig teknisk virksomhed, kommunal entreprenørvirksomhed
 • Varmecentraler
 • Renovation, affaldsmodtagelse, miljøkrav
 • Øvrige forsyningsvirksomheder, herunder forbrændingsanlæg
 • Anlægsprojekter på alle områder, i samarbejde med udvalg og Naalakkersuisut enheder
 • Miljøtilsyn og rådgivning
 • Frednings- og naturplejeopgaver
 • Arealadministration og byggetilladelser
 • Planlægning af hjemtagelse, anlægsområdet, (reformen)
 • Drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger, i samarbejde med øvrige udvalg

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen via økonomiudvalget om:

 • Sektorplaner
 • Takster for forsyningsvirksomheder
 • Kommunale bygge- og anlægsopgaver uanset benyttelsesformål
 • Boligudbygningsplaner
 • Køb og salg af ejendomme til beboelse eller sanering

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om:

 • Fysisk plangrundlag, medmindre dette er besluttet uddelegeret af kommunalbestyrelsen

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen med henblik på udtalelse om:

 • Forslag til Frilandsplaner – med henblik på Naalakkersuits godkendelse

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen om:

 • Kommunens bidrag til landsplanlægningen.

Udvalget bemyndiges til:

 • at afgøre, hvornår forslag til nye områdeplaner (lokalplaner og frilandsplaner) skal udarbejdes, såfremt dette ikke kræver kommuneplanændring,
 • at foretage endelig vedtagelse og godkendelse af foreløbigt vedtagne lokalplaner

og

 • at foretage endelig vedtagelse af foreløbigt vedtagne kommuneplantillæg med henblik på Naalakkersuisuts godkendelse, såfremt der i offentlighedsperioden ikke er indkommet indsigelser og klager, som kan give anledning til ændring af planernes ide og hovedstruktur

Medlemmer

 • Sakio Fleischer (Siumut)
 • Jens Vetterlain (Siumut)
 • Ole InûsutoK' Frederiksen (Siumut)
 • Bernhardt Olsen (Siumut)
 • Ane Hansen (Inuit Ataqatigiit)