Udvalg for Fangst og Fiskeri

Udvalget har 5 medlemmer.

Udvalg for Fangst og Fiskeri varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:

 • Støtte til fiskeriet, transport, fondsaktiviteter og oprydning
 • Konsulentfunktionen på fangst- og fiskeriområdet
 • Planlægning af innovationscenter for fiskerierhvervet
 • Kommunale vedtægter på fangst- og fiskeriområdet
 • Udmøntning af nationale politiker på udvalgets ansvarsområde
 • Koordinerende funktion over for Rådet for Bæredygtig Udnyttelse, i samarbejde med Udvalget for Anlæg og Miljø
 • Planlægning af hjemtagelse, fiskeri- og fangstområdet, (reformen)
 • Drift af bygninger under udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen via økonomiudvalget om:

 • Kommunens fiskeripolitik
 • Kommunale vedtægter under udvalgets ansvarsområde
 • Beslutningsforslag til bæredygtig udnyttelse

Medlemmer

 • Jens Kristian Therkildsen (Siumut)
 • Jens Danielsen (Siumut) 
 • Jørgen Kruse (Siumut)
 • Karl Markussen (Atassut)
 • Hans Aronsen (Inuit Ataqatigiit)