Udvalg for Erhverv, Turisme, Råstoffer og Levende Ressourcer

Udvalget har 5 medlemmer.

Udvalg for Erhverv, Råstoffer og Turisme varetager den umiddelbare forvaltning af følgende områder:

 • Erhvervsuddannelser
 • Kommunale erhvervsengagementer
 • Varetagelse af servicekontrakten med erhvervsudviklingsselskabet
 • Koordinerende udvalg overfor erhvervslivets interesseorganisationer
 • Revalidering, arbejdsprøvning og aktivering
 • Arbejdsmarkedsydelser
 • Råstofområdet
 • Tilpasning af arbejdsstyrken til erhvervsstrukturens udvikling
 • Mobilitetsfremmende ydelser
 • Indberetning af ledighedsstatistik
 • Barselsdagpenge
 • Arbejdsskadeforsikring
 • Udefra kommende arbejdskraft
 • Drift af bygninger under udvalgets område

Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til kommunalbestyrelsen via økonomiudvalget om:

 • Kommunens erhvervspolitik
 • Kommunens arbejdsmarkedspolitik
Medlemmer
 • Ole InûsutoK' Frederiksen (Siumut)
 • Palle Jerimiassen (Siumut)
 • Jens Danielsen (Siumut)
 • Jess Svane (Siumut)
 • Peter Olsen (Inuit Ataqatigiit)