Forvaltninger

Den kommunale administration er den daglige forvalter af al kommunal drift. Administrationen fører de politiske beslutninger ud i livet