Fakta om Kommunen


Qaasuitsup Kommunia blev delt i to nye kommuner d. 1. januar 2018: Avannaata Kommunia og Kommune Qeqertalik

Nye hjemmesider: www.avannaata.gl og www.qeqertalik.gl

______________________________________________________________________________________________

Qaasuitsup Kommunia har cirka 17.200 indbyggere (2015), der bor spredt i byer og bygder i kommunen.

Kommunen har otte byer og 31 bygder, mere end halvdelen af det samlede antal bygder i Grønland ligger i nordkommunen.

Kommunen strækker sig fra lidt nord for polarcirklen i syd op til ca. 81 grader nord. Det er verdens arealmæssigt største kommune, med en kyststrækning på mere end 1600 km og et areal på over 660.000 km2 - til sammenligning er Frankrigs areal cirka 540.000 kvadratkilometer.

En stor del af kommunens areal er dog dækket af indlandsisen.

Qaasuitsup Kommunia er ikke kun geografisk meget spredt. Faktisk taler beboerne i de nordligste dele af kommunen en helt anden dialekt af grønlandsk end beboerne i de sydlige byer og bosætninger.Kort over byerne  i Qaasuitsup Kommunia.