Direktionen

Læs om direktionens arbejdsopgaver nedenfor

Samlede opgaver for direktionen

  • Udarbejde oplæg til politik og strategi i forhold til det politiske niveaus visioner
  • Sikre at politiske beslutninger udmøntes i konkrete handlinger
  • Udvikle og implementere administrative retningslinjer og forretningsgange
  • Sikre fælles adgang til viden gennem informationsteknologi, både over for borgere, kunder og medarbejdere
  • At den nødvendige kompetence er til rådighed, gennem rekruttering og videreuddannelse af personalet
  • At de stående udvalg betjenes af den samlede direktion med støtte fra fagcheferne, der fungere som udvalgssekretærer og sparringspartnere