Virksomhedsnavn – Krav og eneret

Virksomhedsnavn – Krav og eneret 

Du kan selv vælge navnet til din virksomhed, så længe det lever op til nedenstående krav. Du kan også benytte dit eget navn.


Krav
I virksomheder med begrænset ansvar, som aktieselskaber og anpartsselskaber, skal selskabsformen fremgå af navnet, f.eks. Rosings Maskinfabrik A/S.

Virksomhedens navn skal tydeligt adskille sig fra andre og må ikke være vildledende.

Ifølge varemærkeloven må en virksomheds navn eller logo ikke ligne andre virksomheders. For at sikre dig, at du ikke vælger et navn, der allerede er i brug, kan du kigge efter allerede benyttede navne
  • i telefonbøger
  • på krak – www.krak.dk
  • i Det Centrale Virksomhedsregister og i Erhvervs-og Selskabsstyrelsens selskabsregister – www.cvr.dk
  • i Patent- og Varemærkestyrelsens online registre over registrerede varemærker, herunder navne – www.dkpto.dk

Eneret
Når virksomheden registreres i Grønlands Erhvervsregister(GER), optages navnet i Det Centrale Virksomhedsregister. Registreringen giver en vis, men ikke en absolut beskyttelse af virksomhedens navn.

Hos Patent- og Varemærkestyrelsen kan du registrere din virksomheds navn som et varemærke og dermed sikre dig eneret på navnet.

Relaterede artikler