Markedsføring

Markedsføring 

Når du skal markedsføre din nye virksomhed, bør du lægge en markedsføringsplan. Planen bør omfatte:
 • Planlagte aktiviteter
 • Navn på den ansvarlige for aktiviteten
 • Tidsplan for aktiviteterne
 • Prisfastsættelse af hver enkelt aktivitet

Med markedsføringsplanen kan du styre og planlægge aktiviteterne, koordinere opfølgningen og måle effekterne af de enkelte tiltag.

Du bør hele tiden opdatere og revurdere markedsføringsplanen, fordi aktiviteterne kun dækker en vis periode, hvorefter du vurderer responsen på de afviklede aktiviteter. Planen for den efterfølgende periode er tilrettet efter din vurdering af de opnåede resultater. Nogle aktiviteter er måske helt fjernet, mens andre er udbygget.


Opsøgende salg
Hvis dine produkter eller serviceydelser ikke egner sig til detailsalg i en butik eller lignende, er opsøgende salgsarbejde den væsentligste form for markedsføring.

Du skal overholde en lang række regler og formalia i forbindelse med det personlige salgsarbejde. Den mest almindelige og mest effektive måde at lave personligt salgsarbejde på er at følge nedenstående trin:
 • Udvælg kundeemner
 • Send reklamemateriale (også kaldet direct mail) til potentielle kunder
 • Følg op med telefonopkald for at aftale møde
 • Besøg kunder
 • Salg og levering
 • Opfølgning og kundepleje
 • Gensalg eller mersalg

Salgsparametre
Du kan påvirke salget ved at justere forskellige parametre i virksomhedens drift. F.eks. kan du overveje:
 • Produktudformning. Er kvalitet af ydelsen eller produktet på det ønskede niveau?
 • Emballage. Hvilke egenskaber skal emballagen have: ensartethed, udstråling, miljøvenlighed, genbrug?
 • Sortiment. Er sortimentet tilstrækkelig bredt, dybt, brancherettet, snævert eller opsigtsvækkende?
 • Pris. Skal prisen være på niveau med andre, skal den være lavere, højere, følge markedet, skal der være tilbudspriser?
 • Betalingsbetingelser. F.eks. kontant, kredit, rabatter
 • Service. Er der særlige forpligtelser over for køber, returret eller andet?
 • Beliggenhed. Ligger virksomheden tæt ved grossist eller kunder, eller er det ligegyldigt?
 • Personale. Har dit personale og du selv en optræden, viden, ekspertise, specialisering og holdning, der er tilfredsstillende?
 • Distribution. Kommer du af med dine ydelser eller varer på den bedste måde – f.eks. via direkte salg, indirekte salg, velegnet butikstype, indkøbsforening, salgsvogn, og hvad med pakning af varer og fysisk transport?

Kontaktparametre
Salget påvirkes også af valget af kanaler til at gøre virksomheden synlig. Du kan overveje, om du bør bruge nogle af nedenstående:
 • Reklame. F.eks. annoncer, tryksager, kataloger, brochurer, magasiner, løbesedler, biograf-, tv-radio-reklame, trafikreklame, butiksdisplay, udstillingsreklame, skiltning og reklamegenstande
 • Salgsfremstød. F.eks. vareprøver, introduktionsrabatter, demonstration, udlån på prøve og butiksudstillinger
 • Public relation. F.eks. omtale, imagearrangementer, pressemeddelelser, events og undervisningsmateriale
 • Messer og udstillinger. F.eks. indenlands, udenlands, via brancheforening eller andre netværk
 • Sponsorering. F.eks. kultur,- sports- og miljøsponsorering
 • Personligt salgsarbejde. F.eks. salgsbreve, opsøgende salg og reklamemateriale (direct mail)

Relaterede artikler