Patent

Patent 

Den mest anvendte form for beskyttelse er patentering. Et patent er en ret til at forbyde andre at udnytte en opfindelse kommercielt i op til 20 år regnet fra indleveringen af ansøgningen om patentet. Modydelsen er en offentliggørelse af opfindelsen. Hermed har andre mulighed for at udvikle og forske med afsæt i den offentliggjorte opfindelse.

Man kan få følgende slags patenter:
  • Produktpatent, som omfatter nye produkter og nye stoffer
  • Fremgangsmådepatent, som omfatter nye fremstillingsmetoder
  • Anvendelsespatent, som omfatter nye anvendelsesmetoder

Krav
For at kunne få patent på en opfindelse, skal opfindelsen
  • være ny. Det vil sige, at en identisk opfindelse ikke må være kendt forud for den dag, du indleverer patentansøgningen
  • have opfindelseshøjde. Det vil sige, at opfindelsen på globalt plan skal adskille sig væsentligt fra allerede kendte produkter, fremstillings- og anvendelsesmetoder
  • kunne udnyttes industrielt

Ovenstående er kun de væsentligste krav og der kan altså være flere.


National eller international beskyttelse
Du kan vælge at søge beskyttelse via de nationale patentmyndigheder, eller du kan vælge at søge beskyttelsen bredt via internationale patentordninger. Uanset hvor og i hvor mange lande, du ønsker at få udstedt patent på længere sigt, vil det ofte være en fordel i første omgang at indlevere en dansk patentansøgning. På grundlag af den danske patentansøgning kan du inden for 12 måneder fra indleveringsdagen af den danske ansøgning (prioritetsåret) indlevere en tilsvarende europæisk ansøgning (EP) eller en international ansøgning (PCT) eller en national ansøgning i et andet land.


Ansøgning
Hvad enten du ønsker at beskytte din opfindelse med et dansk, europæisk eller internationalt patent, skal du søge om patent hos Patent- og Varemærkestyrelsen i Danmark. Ansøgningen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af opfindelsen og eventuelt tegninger og andre tekniske bilag. Patentbeskrivelsen er et juridisk dokument og det anbefales, at du benytter en patentagent til at udarbejde det.

På styrelsens hjemmeside – www.dkpto.dk – kan du læse mere om, hvordan du søger, kravene til de forskellige ansøgninger samt priserne herpå. Her kan du også søge om patent online.


Yderligere information
Patentkravene er reguleret i Patentloven og Patentbekendtgørelsen, som du finder link til på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside.

Relaterede artikler