Nyhedsundersøgelse

Nyhedsundersøgelse 

Hvis du producerer og markedsfører et produkt eller et varemærke, som andre har ret til i form af f.eks. et patent, en brugsmodelbeskyttelse eller en varemærkebeskyttelse, krænker du andres rettigheder. Det kan være både dyrt og problematisk. Du kan f.eks. blive tvunget til at trække produktet ud af markedet eller kassere alt, der indeholder et logo, du ikke har ret til at benytte.

Du kan sikre dig imod at komme i konflikt med en patentret eller en brugsmodelbeskyttelse ved at foretage en nyhedsundersøgelse, før produktudviklingen påbegyndes. Det har også den fordel, at du får kendskab til tidligere udviklinger, som du selv kan bygge videre på.

En nyhedsundersøgelse er en systematisk undersøgelse af patentlitteraturen, foretaget på grundlag af en beskrivelse af en opfindelse eller en påtænkt udvikling.

Du kan selv gennemsøge forskellige databaser på internettet. Men du kan også få Patent- og Varemærkestyrelsen og forskellige patentbureauer til at foretage nyhedsundersøgelser for dig.

Patent- og Varemærkestyrelsen kan desuden udføre en søgning af varemærker, som giver et fingerpeg om, hvorvidt et nyt mønster, logo eller ordmærke kolliderer med eksisterende mærker.


Bemærk
Det er ikke alle opfindelser, der er patenterede, og du bør derfor også opsøge andre relevante kilder såsom fagspecifikke databaser og produktkataloger.

Eftersom det ikke er alle varemærker, der er registrerede, men alligevel godt kan være beskyttede, fordi de er i brug og indarbejdet, kan du dog trods nyhedsundersøgelser stadig risikere at måtte vige for et eksisterende varemærke.

Relaterede artikler