Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform 

Før du starter virksomhed, skal du overveje, om du vil etablere den som en personlig virksomhed eller et selskab. De fleste iværksættere skal låne penge i banken til start af virksomhed. Det er som regel ikke afgørende for banken, hvilken model du vælger. Banker vil nemlig have sikkerhed for deres penge uanset virksomhedsform. Men det kan være afgørende for dig personligt.

Hvis du driver virksomheden som personligt ejet, kan underskuddet for underskudsåret modregnes i egen, anden indkomst, derefter overføres til modregning i ægtefælles indkomst i samme år, og herefter overføres til fradrag i fremtidige indkomstår, uden tidsbegrænsning.

Hvis du har kautioneret for et banklån i dit selskab, kan du ikke trække et eventuelt tab fra nogen steder, men er nødt til at bære hele tabet selv.

Virksomhedsformen har også betydning for krav om offentlighed. I en personligt ejet virksomhed skal du ikke offentliggøre noget som helst. I et selskab bliver alle forhold af betydning, herunder regnskabsoplysninger, registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvor alle interesserede kan få adgang til oplysningerne.

Før du vælger virksomhedsform, skal du blandt andet overveje:

  • Hvilken risiko du er villigt til at løbe?
  • Hvilken kapital du har til rådighed?
  • Hvilke regnskabskrav du kan og vil opfylde?
  • Om du er indstillet på, at nogle oplysninger om virksomheden bliver offentligt tilgængelige?
  • Hvad valget betyder for skattebetalingen?

Relaterede artikler